Mensen die kampen met energiearmoede laten we niet in de kou staan

Mensen die kampen met energiearmoede laten we niet in de kou staan

Volgens onderzoek van TNO kan meer dan een half miljoen huishoudens in Nederland niet rondkomen door de uit de pan rijzende energiekosten.

In heel Europa zijn er zelfs 34 miljoen mensen die kampen met energiearmoede. Ik dring aan op strakke regelgeving die moet zorgen dat de prijzen niet verder stijgen en een soortgelijke situatie in de toekomst wordt vermeden. Het is niet voldoende om landen dit probleem zelf op te laten lossen. Aangezien de spelregels in Brussel worden bepaald, moet ook Brussel concrete en duurzame maatregelen voorstellen.

Aangezien de spelregels in Brussel worden bepaald, moet ook Brussel concrete en duurzame maatregelen voorstellen.

Ook schreef ik een brief aan Commissievoorzitter Ursula von der Leyen met de oproep gecoördineerde maatregelen voor te stellen die alle EU-landen in staat stelt snel en op nationaal niveau in te grijpen, in plaats van alleen op ad-hoc niveau zoals nu gebeurt. Ik pleit voor het bevorderen van innovatieve technologie en het waarborgen van concurrerende energiekosten in Europa. Ook is proactieve energiediplomatie om de samenwerking te bevorderen met andere landen, broodnodig. Denk hierbij aan gemeenschappelijke projecten met Afrika die bijdragen aan zowel een groter aandeel van hernieuwbare energiebronnen als de bevordering van energiezekerheid van de EU.

De energietransitie biedt een mogelijkheid voor Europa om onafhankelijk te worden van landen zoals Rusland.

De energietransitie biedt een mogelijkheid voor Europa om onafhankelijk te worden van landen zoals Rusland. We zien nu al dat Rusland grote druk kan uitoefenen op de Europese energiemarkt. Doelbewust zijn de Russen minder gas aan het aanvoeren, om zo het proces van Nordstream 2 te versnellen. Willen we onafhankelijk worden van de grillen van dit soort landen, dan kunnen we niets anders dan overschakelen naar duurzame alternatieven.

Voorop staat dat de energietransitie eerlijk moet verlopen en dat zowel de lasten als de lusten eerlijk worden verdeeld.

Hoe we de energietransitie ook aanpakken, niets doen is geen optie. De huidige situatie is het bewijs dat we actie moeten ondernemen. Voorop staat dat de energietransitie eerlijk moet verlopen en dat zowel de lasten als de lusten eerlijk worden verdeeld. De grote bedrijven moeten de rekening gepresenteerd krijgen en niet de mensen die nu door de armoedegrens dreigen te zakken, omdat ze de wasmachine willen laten draaien of niet bibberend in de woonkamer willen zitten. Deze mensen mogen we niet in de kou laten staan.