Migranten nodig? Zorg dan ook voor onderdak

Migranten nodig? Zorg dan ook voor onderdak

In de Haagse Theresiakerk werden deze week levensgevaarlijke slaapplekken van arbeidsmigranten ontdekt. De PvdA’ers Agnes Jongerius en Janneke Holman willen dat die uitbuiting stopt.

Vierenveertig arbeidsmigranten waren lange tijd ondergebracht in de Haagse Theresiakerk, een anti-kraakkerk waar je volgens de gemeente niet in kunt wonen en die nog brandgevaarlijk is ook (AD 21-1). De verhuurder sloeg een slaatje uit de kwetsbare positie van deze arbeidsmigranten. Ze betaalden 100 euro per persoon per week; samen bijna 18.000 euro per maand. ‎

In de Theresiakerk stonden elektrische kacheltjes te stoken via oude stroomkabels, zodat het er stonk naar smeulend plastic. Een geluk dat er niets is misgegaan. Voor de arbeidsmigranten wordt nu een beter onderkomen gezocht. ‎

Het is tijd om de uitzendbureaus die voor deze toestanden verantwoordelijk zijn tot de orde te roepen.

Het is tijd om de uitzendbureaus die voor deze toestanden verantwoordelijk zijn tot de orde te roepen. Want deze misstand staat niet op zichzelf. De boswachter kan je zo de plekken in de duinen aanwijzen waar dakloze arbeidsmigranten ’s zomers de nacht doorbrengen. De ‎daklozenopvang in Den Haag werkt tegen de klippen op om iedereen van een bed te voorzien. Met chocoladeletters staat in de krant dat Oost-Europese arbeidsmigranten voor ‘daklozenterreur’ zorgen. Maar waar moet iemand heen als het uitzendbureau het contract stopt en het dak boven het hoofd verdwijnt? Te vaak zien we dat deze mensen op straat worden gezet als het uitzendbureau hen niet meer nodig heeft, of als ze te mondig zijn.

Het uitzendbureau zorgt nu vaak voor de huisvesting. Met de beëindiging van het flexcontract stopt dat en dan zit de buurt met de overlast. De uitzendbureaus maken de winsten, de samenleving draait op voor de kosten. Uitzendbureaus en sommige politieke partijen roepen dat er nog duizenden arbeidsmigranten nodig zijn voor de economie, maar over het aanpakken van de misstanden zwijgen zij in alle talen. Het vrije verkeer is een groot goed in Europa, maar dan moeten we de markt wel reguleren en de arbeidsmigranten beschermen tegen beunhazen.‎

Ons plan: een onafhankelijke woningbouwcorporatie met als doelstelling: fatsoenlijk onderdak voor arbeidsmigranten.

De uitzendsector is nu losgezongen van iedere vorm van verantwoordelijkheid voor deze mensen. Bovendien ondervinden de welwillende bureaus imagoschade door die cowboys op de markt. Het is daarom tijd dat we de hele uitzendsector tot de orde roepen vanwege dit gedrag. Het is niet meer dan normaal dat mensen die voor jou het werk doen een fijn onderkomen hebben. Ieder mens verdient een goede woning. ‎

Ons plan: een onafhankelijke woningbouwcorporatie met als doelstelling: fatsoenlijk onderdak voor arbeidsmigranten. Zij krijgen een normaal huurcontract. De uitzendsector draagt hier verplicht aan bij, waardoor een gelijk speelveld voor alle uitzendbureaus ontstaat.

Dan heeft de gemeente een gesprekspartner, kunnen we beter de integratie regelen van arbeidsmigranten die langer willen blijven, en slapen er geen mensen meer in portieken, duinen of onveilige panden.

Verschenen als opiniestuk in het AD