Milieucommissie legt lat voor klimaatstrijd hoger

Milieucommissie legt lat voor klimaatstrijd hoger

Volgens de milieucommissie van het Europees Parlement moet Europa tegen 2030 haar emissies met 60 procent inperken. Daarbij zijn we ambitieuzer dan de Europese Commissie die in haar oorspronkelijke plan het streefdoel op 40 procent zette. Hiermee nemen we de laatste horde, alvorens het voorstel voor een bindende Europese klimaatwet naar de plenaire vergadering gaat in oktober.

Wat nu dankzij de milieucommissie op tafel ligt voor de plenaire stemming ziet er op verschillende punten anders uit dan het originele voorstel.

  • Een vermindering van broeikasgassen van 60% tegen 2030.
  • Bindende klimaatneutraliteit tegen 2050.
  • De oprichting van een onafhankelijke Klimaatraad die toeziet op de gemaakte afspraken.
  • Een zogenaamd vast CO2 budget voor de EU die vastlegt hoeveel de EU elk jaar maximaal mag uitstoten.
  • Geen subsidies meer voor fossiele brandstoffen.
  • De klimaatdoelen gelden voor de EU als geheel, maar ook voor de individuele lidstaten.

Nu op naar de plenaire stemming en dan kunnen de onderhandelingen met de Europese Commissie en de lidstaten beginnen. Hopelijk tonen die dezelfde ambitie als het Parlement. Alleen op die manier, met een ambitieuze en heldere klimaatwet, kunnen we klimaatsverandering tegen gaan!