Naar Den Haag om te spreken over Europese IMVO-wet

Naar Den Haag om te spreken over Europese IMVO-wet

Ik spreek vandaag in de Tweede Kamer over het belang van een wet rond internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Met Prinsjesdag voor deur volgen de ontwikkelingen rond IMVO zich nu in sneltreinvaart op.  Zowel in Nederland als in de Europese Unie zijn ambitieuze wetten in de maak die bedrijven verantwoordelijk moeten maken voor mens- en milieurechten in hun hele productieketen. Als rapporteur op de Europese Wet due diligence licht ik in de commissie Buitenlandse Handel van de Tweede Kamer het Europese wetsproces toe: stevige IMVO-wetgeving is hard nodig.

Van woorden naar daden

Het kabinet en de Kamer roepen van de daken dat Nederland voorop wil lopen met internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar in de komende tijd komt het er echt op aan: Kan Nederland de mooie woorden omzetten in daden? Om mijn inspanningen voor een Europese ambitieuze wet kracht bij te zetten, kan een Nederlandse wet een mooi duwtje in de rug zijn. Maar daarvoor moet Nederland echt het verschil durven te maken nu. Zowel de Corona- als de energiecrisis hebben laten zien hoe belangrijk langetermijndenken is: Europa moet minder afhankelijk worden van vormen van productie en consumptie die niet duurzaam zijn. Een wet verantwoord ondernemen moet zorgen dat de toekomst ligt bij bedrijven die op een gezonde manier omgaan met mens en milieu – niet bij bedrijven die een verdienmodel hebben gemaakt van milieuschade en uitbuiting.

Wet Due Diligence

Over twee maanden presenteer ik mijn rapport in het Europees Parlement, waarna de onderhandelingen in het Parlement van start gaan. Daarnaast presenteert de PvdA samen met onder meer Christenunie over enkele weken een Nederlandse initiatiefwet, sterk gebaseerd op het mijn initiatiefrapport.