Nieuwe standaard voor economie na corona

Nieuwe standaard voor economie na corona

Het Europees Parlement schrijft binnenkort een initiatiefwet die Europese bedrijven verplicht duurzaam en sociaal te handelen, waar ter wereld ze ook zaken doen. Vandaag ben ik aangewezen door  de commissie juridische zaken in het Europees Parlement als eindverantwoordelijke op deze zogenaamde ‘due diligence’-wet.

Deze wet verplicht ondernemingen duurzaam en sociaal te handelen in iedere stap van hun aanvoerketen. Tot nu zien we veel vrijwillige standaarden, maar er zijn geen verplichtingen die bedrijven dwingen verder te kijken dan de wetten van de winst.

Deze wet is hard nodig om bedrijven  een zorgplicht te geven, om te zorgen dat ze sociale en milieurisico’s beheren en vermijden, en daar verantwoording over afleggen.

In tijden van corona hebben we gezien waar een nauwe kijk op winst toe leidt. Het is de norm geworden dat bedrijven er alles aan doen om te kunnen concurreren: weinig buffers, productie die verplaatst wordt naar lagelonenlanden, complexe en lange aanvoerketens. En bedrijven die wel rekening houden met mens en milieu, ondervinden daarvan geen concurrentievoordeel. Dit moet in de economie na corona anders.

En daarom is deze ‘due diligence’ zo hard nodig. Dit geeft bedrijven een zorgplicht, om te zorgen dat ze sociale en milieurisico’s beheren en vermijden, en daar verantwoording over afleggen.

Om te zien wat due diligence kan betekenen in de textielsector, waar rijke Europese bedrijven voor miljarden aan bestellingen hebben geannuleerd met grote gevolgen voor werknemers in Bangladesh, lees dit opiniestuk dat ik samen met Agnes Jongerius schreef.