Nooit meer ronddobberende koeien op zee

Nooit meer ronddobberende koeien op zee

Vandaag stemmen we over voorstellen om het diervervoer te verbeteren. Na vele misstanden in het transport nam het Europees Parlement het initiatief voor een resolutie met aanbevelingen die het welzijn van de dieren onderweg moet verbeteren.

We kennen de trieste verhalen van de honderden koeien die begin dit jaar maanden rondzwierven op zee en uiteindelijk afgemaakt moesten worden. Zinloos en bovendien te voorkomen als we eenduidige regelgeving stellen. Dat is wat we nu voorstellen. We zetten een duidelijke rode lijn waar geen enkele veevervoerder onder mag komen.

Stressvol Transport

Transport is stressvol voor dieren, ongeacht het vervoermiddel, en dat leidt tot een negatief effect op hun gezondheid en welzijn. Uit het onderzoek van de Commissie voor dierentransport blijkt dat er gebrek is aan stahoogte, dieren te dicht op elkaar gedrukt zitten en dat er vaak te weinig water en voer is, met uitdroging tot gevolg. Ook onvoldoende ventilatie en een veel te lange reisduur blijken dikwijls voor te komen. Veel van deze misstanden zijn te wijten aan onduidelijke wettelijke bepalingen, misleidende voorschriften en het ontbreken van duidelijke definities die ruimte laten voor interpretatie.

“We moeten ons meer inspannen om ervoor te zorgen dat het welzijn van dieren tijdens het vervoer altijd en in elke Europees land voorop staat”

Handhaving

In de resolutie waar we vandaag over stemmen staan standaarden omtrent reis- en rusttijden, temperaturen, en doen we aanbevelingen om vanuit Europa controle en toezicht op het dierenwelzijn te verbeteren. Handhaving van de normen is essentieel. Ik vind dat we ons als Europa meer moeten inspannen om ervoor te zorgen dat het welzijn van dieren tijdens het vervoer altijd en in elke Europees land voorop staat.

De plenaire stemming over dierentransport vindt naar verwachting plaats in januari 2022.