Wij zijn PvdA Europa. Vanuit onze idealen voeren we een strijd voor een eerlijk Europa.

Wij zijn PvdA Europa. Vanuit onze idealen voeren we een strijd voor een eerlijk Europa.

We strijden voor hetzelfde loon voor hetzelfde werk, ongeacht of je man of vrouw bent, uit Letland of Luxemburg komt. Voor gelijke behandeling, of je nu zwart, wit, L, G, B, T of I bent. Voor een Europa dat in dienst staat van mensen en niet van multinationals. Waarin inkomensverschillen kleiner worden en kwaliteit van leven groter. Een Europa dat vrijheid en veiligheid kan bieden aan iedereen.

Of het nu gaat om arbeidsomstandigheden, asielbeleid of belastingbetaling: we eisen duidelijke spelregels, die Europa eerlijker en fatsoenlijker maken.

We strijden voor het Europa van vandaag, maar ook van morgen. Daarom maken we ons sterk voor een Europese klimaataanpak, waarin duurzame alternatieven betaalbaar zijn voor gewone burgers én de grootste vervuilers de grootste stappen zetten.

Onze idealen zijn de motor van onze strijdvaardigheid. Maar met idealen alleen bereik je niks. Je hebt lef, energie en doorzettingsvermogen nodig om de status quo blijvend uit te dagen. Want dat iets altijd zo is geweest, wil niet zeggen dat het zo moet blijven. We stellen onrecht en ongelijkheid aan de kaak, dwingen het debat af en maken ons sterk voor échte verandering.

Een politiek spelletje spelen? Laten we maar gewoon aan een oplossing werken. We denken in kansen, nemen initiatief in wetsvoorstellen en bundelen onze krachten met politieke medestanders. Zo krijgen we voor elkaar dat bedrijven en overheden hun verantwoordelijkheid nemen. Dat beleid menselijker wordt. En de bestaanszekerheid van Europeanen groter.

En morgen? Leggen we de lat nóg een stukje hoger en beginnen een volgende strijd. Want ons ideale Europa kan áltijd eerlijker.