Op koers naar CO2-vrije zeeën en oceanen

Op koers naar CO2-vrije zeeën en oceanen

Koolstofvrijen zeeën en oceanen, dat is het gezamenlijke doel dat ik heb met mijn evenknie in het Amerikaanse Congress Alan Lowenthal. Samen hebben we een brief geschreven om onze visie te delen en de gezamenlijke belangen te benadrukken voor het koolstofvrij maken van de maritieme sector.

Als lid van de transportcommissie in het Europees Parlement werk ik op dit moment aan de FUELEU Maritime Wet. In Amerika presenteerde Lowenthal afgelopen juli de vergelijkbare Clean Shipping Act. Ik geloof dat de Europese wetgeving snel kan gaan. Maar als de VS zich aansluit bij de club van pioniers en ook wetgeving voor schone scheepvaart invoert, kunnen we nog veel sneller gaan. Dat komt het klimaat en onze wederzijdse economische welvaart ten goede.

Grote uitstoot in de scheepvaart

De scheepvaart stoot meer broeikasgassen uit dan welk Europees land ook en de internationale regelgever van de scheepvaart, de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), heeft de snelheid van het langzaamste schip. Europa is verantwoordelijk voor ongeveer 15% van de internationale scheepvaartemissies. De scheepvaartemissies van de VS zijn waarschijnlijk even groot. Dit betekent dat Europa en de VS samen alleen al potentieel een derde van de maritieme uitstoot kunnen terugdringen zonder dat een wereldwijd akkoord nodig is.

Groene waterstof

De groene transitie in de scheepvaart vereist een verandering in de manier waarop moderne schepen worden aangedreven. Tot de duurzame alternatieven behoren groene waterstof en op waterstof gebaseerde synthetische brandstoffen zoals groene ammoniak. Daarom ben ik blij dat ik vandaag een ontmoeting heb met congreslid Lowenthal. Door samen te werken kunnen we de technologische overgang en de werkelijke uitstootvermindering garanderen. Ook werken we aan baanzekerheid voor potentiële producenten van groene waterstof door een voorspelbare afname in het zeetransport te garanderen.

De Europese Unie zet met haar Green Deal en het bijhorende wetgevingspakket koers uit naar een groene overgang in de scheepvaart. Met een Amerikaanse Green Deal en een Amerikaanse Clean Shipping Act kunnen we er twee keer zo snel komen. Alle hens aan dek.