Platformwerkers genieten binnenkort betere bescherming

Platformwerkers genieten binnenkort betere bescherming

Platformwerkers zoals bezorgers van Deliveroo of Uber-chauffeurs zullen binnenkort betere bescherming genieten in Europa. Morgen stemt de commissie Sociale Zaken van het Europees Parlement hier over. De afgelopen jaren kaartte ik het probleem meermaals aan en ik ben dan ook enorm blij dat onze denkrichting in Europa gehoor vindt.

Na jaren van strijd lijkt de wind nu de goede kant op te staan. Niet alleen zijn de vooruitzichten op de stemming in de commissie Sociale Zaken gunstig, ook de Europese Commissie putte inspiratie uit onze voorstellen. In het voorstel dat de Commissie ter consultatie voorlegde aan de sociale partners is de omkering van de bewijslast ook opgenomen. Het online platform is in principe voortaan de werkgever met alle verantwoordelijkheden die hiermee samengaan.

Het online platform is in principe voortaan de werkgever met alle verantwoordelijkheden die hiermee samengaan.

Dit is hoopgevend voor al die platformwerkers die schoonmaken, bezorgen of tafels bedienen om een inkomen te verdienen. Zij staan sterker in hun schoenen, krijgen sociale bescherming als ze ziek of arbeidsongeschikt worden, en hoeven niet meer langs de Kamer van Koophandel om een BV’tje op te richten om überhaupt te mogen werken.

Ons voorstel gaat bovendien de uitdijende ‘platformisering’ van werk in andere sectoren tegen. In dat verdienmodel worden platformwerkers onterecht als zelfstandige ondernemers bestempeld om zo de arbeidskosten te drukken. Daar steken we een stokje voor.