PvdA: Stem voor een democratisch Europa

PvdA: Stem voor een democratisch Europa

De PvdA heeft campagne gevoerd voor een sociaal én democratisch Europa. Onze kiezers hebben gestemd op een ambitieus programma waarbij de grote uitdagingen als de opwarming van de aarde, de bescherming van werknemers, migratie en belastingontwijking door grote bedrijven gezamenlijk worden aangepakt.

In de speech van Von der Leyen zaten voorstellen die progressieve kiezers zullen aanspreken. Als zij gekozen wordt, zal de PvdA-Eurodelegatie de komende jaren voorstellen vanuit de Europese Commissie steunen die bijdragen aan een duurzaam, rechtvaardig en sociaal Europa.

Maar mensen dachten ook met hun stem mee te beslissen over wie de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie zou worden. Dat vertrouwen is geschaad door de achterkamertjespolitiek die we de afgelopen weken van de Europese regeringsleiders hebben gezien. Onder aanvoering van Viktor Orban, die het niet zo nauw neemt met de rechtsstaat, is het spitzenkandidatenproces om zeep geholpen.

Er is nog een lange weg te gaan om Europa democratischer te maken. De tegenstem van de PvdA-Eurodelegatie is een protest tegen de niet transparante procedure van de Raad.