Rutte moet meer urgentie voelen bij deze energiecrisis

Rutte moet meer urgentie voelen bij deze energiecrisis

Opnieuw presenteerde de Europese Commissie zojuist een pakket met voorstellen om de energiecrisis te bestrijden. Het pakket dient als opmaat voor de Europese top van regeringsleiders eind deze week. De Commissie stelt onder meer voor om verder te gaan met de gezamenlijke aankoop van gas tot aan het jaar 2025. Ook omvat het voorstel maatregelen die speculatie op de Europese gasmarkt moeten tegengaan om te voorkomen dat landen in de problemen komen met hun gasvoorziening.

De voorstellen van de Commissie berusten op solidariteit tussen lidstaten. Het is nu te hopen dat Nederland en Duitsland ook meebewegen en instemmen met het prijsplafond voor gas.

Energierekening

Europese landen zitten al wekenlang in een impasse over de hoge energierekeningen. Door onder andere de Russische invasie zijn de gasprijzen sterk gestegen. Daarom hebben verschillende EU-landen opgeroepen tot een prijsplafond voor gas, maar zijn zij het niet eens geworden over het ontwerp daarvan.

Sommige landen, waaronder Europa’s grootste gasmarkten Duitsland en Nederland, blijven tegen een prijsplafond voor gas. Zij bepleiten dat maximumprijzen de vraag naar gas zou kunnen doen stijgen, en dat landen moeite kunnen hebben met het aankopen van gas uit de wereldmarkt.

Water bij de wijn

Wel gaven Nederland en Duitsland vorige week aan open te staan voor het gezamenlijk inkopen van Europees gas. Hiermee doen de twee grote spelers op de gasmarkt weliswaar water bij de wijn, maar blijft een Europees prijsplafond ver weg.

Dit is jammer, want een Europees prijsplafond is een concrete maatregel die veel Europeanen deze winter zou helpen. De timing van Nederland en Duitsland om wel in te stemmen met gezamenlijke gasinkoop, spreekt boekdelen. Beide landen willen het pas over een gezamenlijke inkoop hebben, wanneer zij hun gasvoorraden goed hebben gevuld. Schijnsolidariteit noemen we dat.

Urgentie voelen

Toch ben ik hoopvol dat als Europa in staat is de energiecrisis te lijf te gaan. De COVID-crisis heeft me geleerd dat als we iets echt willen en de nood heel hoog is, we tot heel veel in staat zijn als Europese Unie.

De afgelopen maanden mist de urgentie bij de Raad en de Commissie. We reageren te laat en te laconiek. Regeringsleiders – en dan met name Rutte en Scholz – moeten aankomende donderdag en vrijdag urgentie voelen en er naar handelen.