Samen werken aan een inclusief Europa

Samen werken aan een inclusief Europa

Zondag presenteerde de Europese Commissie eindelijk haar ambitieuze plannen om racisme tegen te gaan. De grote beloftes van Commissievoorzitter Von der Leyen aan het begin van haar mandaat, vertaalden zich tot nu toe nog niet in actie. Dat terwijl alles erop wijst dat discriminatie en racisme tijdens de pandemie alleen maar zijn toegenomen.

Op alle niveaus van de samenleving leeft discriminatie, ook binnen de Europese instellingen. Vorige week nog sprak ik op de mobiele app Clubhouse over mijn ervaringen met discriminatie in het Europees Parlement. Zo word ik bijvoorbeeld geregeld extra gecontroleerd wanneer ik het Parlement binnenwandel. Of word ik zelfs tegengehouden op plaatsen waar alleen Europarlementariërs kunnen komen.

Dit is natuurlijk slechts het topje van de ijsberg. Ik hoor om me heen talloze verhalen over mensen die omwille van hun culturele achtergrond geen baan of geen huis kunnen vinden. Of denk aan de toeslagenaffaire waarbij institutionele discriminatie ontegensprekelijk een rol speelde. Nog niet te denken aan mensen die met fysiek geweld te maken hebben.

Een gemeenschap van waarden, zoals we in Europa graag willen zijn, kan alleen bestaan wanneer we racisme en discriminatie met de hoogste prioriteit bestrijden.

De Europese Commissie benadrukte eind vorig jaar het belang van een stevige aanpak van racisme en discriminatie. Het actieplan dat nu op tafel ligt, is dus een goede eerste stap. Maar we zijn er nog lang niet. Deze plannen moeten uiteindelijk leiden tot betere wetgeving en betere handhaving op het gebied van racisme en discriminatie. De uitvoering blijft essentieel. Met elke stap die gezet wordt, is het belangrijk om waakzaam te blijven, zodat we samen kunnen werken aan een inclusiever Europa.