Samenwerken met landen in de Sahelregio

Samenwerken met landen in de Sahelregio

Vandaag waren in Brussel vertegenwoordigers van het Benkadi-project op bezoek. Ze komen uit Burkina Faso, Benin, Mali en Ivoorkust. Allemaal landen in West-Afrika die zich in of dichtbij de kwetsbare Sahelregio bevinden.

De Sahelregio vormt de overgang van de Sahara naar de Savanne is een hele kwetsbare regio voor klimaatverandering. Het klimaat warmt daar anderhalve keer zo snel op als in de rest van de wereld.

Extreme weersomstandigheden

Dat uit zich in extreme weersomstandigheden, zoals hitte en droogte. Dat zorgt ervoor dat landbouw steeds moeilijk wordt. Elk jaar gaat er in Burkina Faso ongeveer een gebied ter grote van 300.000 voetbalvelden, verloren als landbouwgrond.

Dit in combinatie met de groeiende bevolking zorgt voor enorme druk op de voedselzekerheid in deze landen.

Westerse verantwoordelijkheid

Extra pijnlijk is dat deze landen tot de armste landen ter wereld behoren. Met weinig industriële activiteit hebben ze zo goed als niet bijgedragen tot de klimaatopwarming waar ze wel heel erg de gevolgen van ondervinden.

Met weinig industriële activiteit hebben deze landen zo goed als niet bijgedragen tot de klimaatopwarming.

Europa moet samen met andere Westerse landen haar verantwoordelijkheid nemen om de klimaatsverandering tegen te gaan. Daarom werk ik vanuit het Europees Parlement hard mee aan de Europese Green Deal vol wetten over het terugdringen van onze uitstoot om zo klimaatsverandering tegen te gaan.

Gelukkig werd er op de laatste klimaatconferentie een fonds opgericht om deze landen te compenseren voor het leed dat ze ondervinden door klimaatverandering.

Samenwerking

Naast onze eigen uitstoot terugdringen en ontwikkelingslanden compenseren, moeten we ook volop inzetten op samenwerkingsinitiatieven.  De energietransitie kan voor landen in West-Afrika veel nieuwe kansen betekenen, ze hebben een enorm potentieel om hernieuwbare energie te produceren.

Maar dan moeten deze landen wel toegang hebben tot de juiste investeringen en afnemers hebben voor die energie. Daarin kunnen we als Europa een belangrijke rol spelen. 

Een voorbeeld. In plaats van grondstoffen als lithium uit Afrika te kopen, die vaak door de lokale bevolking ontgonnen worden in slechte omstandigheden, zouden Afrikaanse landen beter zelf batterijen maken van die lithium.

Dat is beter dan de lithium aan de EU te verkopen en alleen batterijfabrieken in de EU te hebben. Dat is beter voor hun economie en biedt kansen op de lange termijn om een groene economie op te bouwen.