Schaf onkruidbestrijder glyfosaat af

Schaf onkruidbestrijder glyfosaat af

Europa wil onkruidbestrijder glyfosaat, bekend van het populaire Roundup, nog eens tien jaar toelaten. Terwijl onduidelijk is hoe schadelijk de stof is voor de gezondheid.

Op 15 december verloopt de vergunning van glyfosaat in de Europese Unie. De Europese Commissie stelt de lidstaten nu voor om die vergunning met tien jaar te verlengen.

Niet als het van PvdA afhangt. “Moeten we echt wachten tot we honderd procent zeker zijn dat glyfosaat schadelijk is, vooraleer we het afschaffen?”, vraagt Mohammed zich af. “Onbegrijpelijk, pas het voorzorgsbeginsel toe en schaf het af tot klink-en-klaar is dat de stof veilig is”, vindt Agnes.

Verschillende meningen, veel bezorgdheden

Glyfosaat, een controversiële onkruidverdelger en vooral bekend als werkzame stof in het bestrijdingsmiddel Roundup, is al jaren een bron van hevige discussie.

In 2015 klasseerde het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker van de WHO glyfosaat als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’. Later in datzelfde jaar besloot de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid van de EU dat glyfosaat ‘waarschijnlijk niet kankerverwekkend is voor de mens.’

Hoewel instanties het nog niet eens zijn en onderzoek nog onduidelijk is, stelt de Commissie nu voor de toelating van glyfosaat te verlengen tot 2033.

Twee wetenschappelijke instellingen, twee verschillende meningen. Hoewel instanties het nog niet eens zijn en onderzoek nog onduidelijk is, stelt de Commissie nu voor de toelating van glyfosaat te verlengen tot 2033.

Zolang er grote bezorgdheden blijven bestaan over de gevolgen voor de gezondheid en het milieu, is dat volkomen onverantwoord. Voor ons is het duidelijk: hanteer het voorzorgsprincipe. We verwachten dat Europa dat ook doet. Eerst moeten we zeker weten dat het middel 100% onschadelijk is voor mens en milieu.

Wat is glyfosaat?

Geen onkruidverdelger wordt wereldwijd zoveel gebruikt als glyfosaat. Dat is de werkzame stof in producten zoals Roundup. Het wordt gebruikt in de landbouw, bijvoorbeeld om velden onkruidvrij te maken voordat gewassen ingezaaid worden.

 

Kanker en Parkinson

Nu al verbiedt Nederland het gebruik van Roundup door particulieren, hoewel Europa de werkzame stof glyfosaat op zich toestaat. En vorige week nog werd er in de Nederlandse Tweede Kamer een motie aangenomen die de minister van Landbouw oproept om tegen de verlenging te stemmen.

Steeds meer studies wijzen op een verband tussen neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson en pesticiden en insecticiden. Des te problematischer wanneer je weet dat boeren en arbeiders soms onvoldoende bescherming dragen als ze met deze bestrijdingsmiddelen werken.

In 2018 achtte een rechtbank in de Verenigde Staten het bewezen dat een tuinman kanker had omwille van het veelvuldige gebruik van Roundup.

Het maakt landbouwers in het bijzonder kwetsbaar. In Frankrijk is de regelgeving zelfs aangescherpt. De ziekte van Parkinson kan er nu zelfs al gecatalogeerd worden als beroepsziekte voor landbouwers die hebben blootgestaan aan bestrijdingsmiddelen met glyfosaat.

En in 2018 achtte een rechtbank in de Verenigde Staten het bewezen dat een tuinman kanker had omwille van het veelvuldige gebruik van Roundup. Producent Monsanto moest Dewayne Johnson 39,2 miljoen dollar betalen ter compensatie voor zijn ziekte.

Het is pijnlijk duidelijk geworden dat de Europese Commissie belangrijke onderzoeken en zorgen omtrent Parkinson en kanker niet heeft meegewogen in haar advies. En dat het vooral de belangen zijn van de industrie die het zwaarst wegen in haar advies.

Slecht voor de biodiversiteit en de boer

Glyfosaat is ook slecht voor de natuur en biodiversiteit. Je hebt het waarschijnlijk al wel eens gezien. Oranje-geel gekleurde weiden en akkers. Achter deze vrolijke kleur schuilt een sluipmoordenaar voor de natuur van het platteland. Glyfosaat dood de plantengroei van een akker, om plaats te maken voor een gewas.

De bijen sterven niet meteen aan de stof maar het heeft wel een invloed op hun gedrag. Zo vinden ze moeilijker hun weg terug naar hun nest en hun immuniteit tegen parasieten verzwakt. Bovendien dood glyfosaat ook graslanden met nectarrijke wilde bloemen die bijen van voedsel voorzien.

Ook als je de vele gezondheidsoverwegingen niet in acht neemt, is glyfosaat slecht voor boeren. Ziekmakende schimmels die bijvoorbeeld aardappels aanvallen, overleveren het goedje namelijk wel. Terwijl bacteriën die de plantengroei bevorderen het loodje leggen. Het gevolg is dat boeren steeds meer middelen tegen schimmels moeten spuiten, omdat ze anders de overhand krijgen. Zo beland je in een vicieuze cirkel.

Neem contact op

Europarlementariër Mohammed Chahim

Mohammed Chahim

Europarlementariër Milieu, Volksgezondheid, Industrie, Onderzoek en Energie
Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Europarlementariër en Delegatieleider Werkgelegenheid, Sociale zaken, Handel