Sprong in goede richting naar onafhankelijkheid van Russisch gas

Sprong in goede richting naar onafhankelijkheid van Russisch gas

Zojuist presenteerde de Europese Commissie haar REPowerEU-plan voor gezamenlijke Europese actie voor meer betaalbare, veilige en duurzame energie. Een belangrijk plan om de energievoorziening in Europa te verduurzamen en  toekomstbestendig te maken, zodat we ook minder afhankelijk zijn van Russische fossiele brandstoffen.

Het plan streeft er onder meer naar om te stoppen met de import van fossiele brandstoffen uit Rusland. Daarnaast beschrijft het voorstel een versnelling en opschaling van hernieuwbare energie en het vervangen van gas voor verwarming en elektriciteitsopwekking.

Het REPowerEU plan is een sprong in de goede richting naar meer onafhankelijkheid van Russisch gas en olie en een duurzame en betaalbare energievoorziening in Europa. Meer capaciteit om in Europa zelf energie te produceren, zoals bijvoorbeeld groene waterstof, zijn essentieel voor de strategische autonomie van Europa op het gebied van energie. We moeten in Europa zo veel mogelijk overgaan op duurzame energie en zo min mogelijk afhankelijk zijn van onbetrouwbare handelspartners.

In het plan staat dat vanaf 2025 op elke nieuw openbaar gebouw zonnepanelen worden geplaatst.

In het plan staat dat vanaf 2025 op elk nieuw openbaar gebouw zonnepanelen worden geplaatst. Publieke gebouwen die het dak renoveren krijgen direct ook zonnepanelen, en er worden meer warmtepompen gebruikt. Op dit moment zijn er nog vaak lange en omslachtige administratieve procedures voor de aanvraag van een vergunning voor zonnepanelen. Dat moet ook anders, beschrijft het REPowerEU-plan: De Europese Commissie bereidt daarom nieuwe richtlijnen voor vergunningverlening voor en een wetgevingsvoorstel om initiatiefnemers en investeerders in zonne-energie meer zekerheid te bieden.

Een belangrijke pijler van REPowerEU is de versnelling van de waterstofeconomie in Europa.

Een belangrijke pijler van REPowerEU is de versnelling van de waterstofeconomie in Europa, waarin een strategie wordt uiteengezet om het eerdere EU-doel voor hernieuwbare waterstof te verdubbelen tot 10 miljoen ton per jaar binnenlandse productie, plus een extra 10 miljoen ton per jaar ingevoerde waterstof. Om deze doelstellingen te behalen moet de EU haar productiecapaciteit voor innovatieve installaties, zoals elektrolysers, aanzienlijk opvoeren. Er zal ook snel infrastructuur moeten worden ontwikkeld en aangepast voor het vervoer, de distributie en de opslag van waterstof.

Opvallend is dat het plan geen concrete strategie beschrijft voor de opslag van hernieuwbare energie.

Opvallend is dat het plan geen concrete strategie beschrijft voor de opslag van hernieuwbare energie. De massale inzet van hernieuwbare energie zal zonder adequate energieopslag en verhoogde interconnectiviteit tussen lidstaten bijna onmogelijk zijn. Hier is nog werk aan de winkel.