Stockholmsyndroom op energietop

Stockholmsyndroom op energietop

De Europese ministers van Energie proberen vandaag in Stockholm hun meningsverschillen te overbruggen. De grote vraag: hoe ingrijpend moet de hervorming van de elektriciteitsmarkt zijn? Mohammed Chahim hoopt op slimme hervormingen en waarschuwt voor Stockholmsyndroom. “Sommige landen koesteren onbegrijpelijk veel sympathie voor een systeem dat duidelijk niet meer werkt.”

De ongekende energiecrisis roept fundamentele vragen op die de richting van onze samenleving bepalen. Vervallen we zoals gewoonlijk in de reflex van het beschermen van een markt die de samenleving niet dient, of gaan we een nieuwe koers varen door eindelijk mensen voorop te zetten?

We mogen ons niet laten gijzelen door een markt die duidelijk niet functioneert, te veel schommelt en mensen in grote onzekerheid laat.

Al geruime tijd pleit ik voor structurele hervorming van de energiemarkt. We moeten de portemonnee van mensen beter beschermen tegen absurde schommelingen van prijzen van fossiele brandstoffen.

En het grote – en steeds groter wordende – aandeel van goedkope hernieuwbare elektriciteit moet zich eindelijk gaan vertalen in lagere energieprijzen.

Stockholmsyndroom

Sommige landen willen koste van kost de huidige energiemarkt beschermen. Ik vergelijk het voor de gelegenheid graag met het Stockholmsyndroom. Ze koesteren veel sympathie voor hun gijzelnemer – een systeem dat fossiele energie veel zeggenschap geeft, en ons daarmee kapot maakt.

We mogen ons niet laten gijzelen door een markt die duidelijk niet functioneert, te veel schommelt en mensen in grote onzekerheid laat.

 

De prijs voor elektriciteit wordt vandaag nog steeds grotendeels bepaald door de duurste energiebron, dat is met voorsprong energie uit fossiele brandstof. Des te meer door de hoge gasprijs na de Russische inval in Oekraïne.

Opportunisme

Landen als Frankrijk en Spanje produceren al 70 tot 80 procent van hun elektriciteit uit koolstofarme bronnen. 

Fossiele brandstoffen zijn daar maar een fractie van de kosten van hun elektriciteitsproductie. Het is voor hen frustrerend dat die kleine fractie de prijs zo hard omhoog duwt. Zij willen hervormen.

Duizenden Europeanen zitten deze winter in de kou omwille van de torenhoge energieprijzen. Dat is het gevolg van niets doen. Daar is geen analyse voor nodig.

Sommige landen spelen het spel heel opportunistisch en denken op korte termijn. Duitsland en Nederland hinken namelijk achterop in het aandeel hernieuwbare energie.

In deze landen komt slechts de helft van de elektriciteit uit koolstofarme bronnen. De andere helft komt dus van vervuilende fossiele brandstoffen. Voor hen ligt de hoge elektriciteitsprijs dus dichter bij de realiteit. Zij willen de markt beschermen en niet hervormen.

In de kou

Duitsland zegt dat het grote veranderingen niet overhaast wil invoeren en dat een diepgaande gevolganalyse nodig is. Duizenden Europeanen zitten deze winter in de kou omwille van de torenhoge energieprijzen. Dat is het gevolg van niets doen. Daar is geen analyse voor nodig.

We moeten toe naar een toekomstbestendige elektriciteitsmarkt, zodat iedereen kan profiteren van de voordelen van betaalbare, schone energie.

Von der Leyen en de Europese Commissie publiceren hun voorstellen om de elektriciteitsmarkt te hervormen op 16 maart. Ik hoop dat ze zich niet laten gijzelen door enkele landen die dwarsliggen.

Neem contact op

Europarlementariër Mohammed Chahim

Mohammed Chahim

Europarlementariër Milieu, Volksgezondheid, Industrie, Onderzoek en Energie