Stop de belangenverstrengeling van Babis

Stop de belangenverstrengeling van Babis

Vandaag onderhandelen regeringsleiders over de Europese begroting voor de komende zeven jaar. Aan tafel zit dan ook de Tsjechische premier Andrej Babis. Wat problematisch is, want Babis gebruikt Europese fondsen voor zijn eigen gewin. Ik heb meegeschreven aan een resolutie die vraagt om deze belangenverstrengeling te stoppen.

De resolutie, waarover het Europees Parlement vandaag stemt, is geschreven na een parlementaire missie van de budgetcontrolecommisie in februari. In Praag hebben we uitgebreid gesproken met vertegenwoordigers van de Tsjechische regering, met NGOs en met journalisten. Oorspronkelijk stond ook een gesprek met Andrej Babis zelf op het programma, maar die trok zich op het laatste moment terug. In plaats daarvan misdroeg hij zich met schofferingen en bedreigingen, vooral gericht tegen mijn Tsjechische collega-parlementariërs – die hij landverraders noemde.

 Zijn bedrijf is tijdens zijn premierschap een grote ontvanger uit het Europees landbouwbudget gebleken.

De resolutie maakt duidelijk dat zulk gedrag onaanvaardbaar is. Maar tegelijk moeten we het herkennen voor wat het is: een afleidingsmanoeuvre. Want waar Andrej Babis liever niet over praat, zijn de belangen die hij nog steeds heeft in zijn zakenimperium. Vanaf de jaren ’90 heeft hij een fortuin vergaard met zijn landbouwconglomeraat: Agrofert. Het heeft hem de een-na-rijkste man van Tsjechië gemaakt, en daarnaast een van de grootste werkgevers en mediamagnaten van het land.

De Commissie en journalisten hebben blootgelegd dat hij via allerlei holdings en trust funds nog steeds warme banden met dit bedrijf houdt.

‘Babisconi’, zo hebben buitenlandse kranten hem al genoemd. Een bijnaam die helemaal van toepassing is nu hij ook nog premier is. Hij is er nooit in geslaagd is zijn zakelijke belangen helemaal achter zich te laten. Zijn bedrijf is tijdens zijn premierschap een grote ontvanger uit het Europees landbouwbudget gebleken. En de Europese Commissie en journalisten hebben blootgelegd dat hij via allerlei holdings en trust funds nog steeds hele innige banden met het bedrijf houdt. Sterker nog: als hij premier-af is, kan hij zo weer instappen. Subsidies weigeren, bedrijf verkopen, of aftreden schrijven we daarom in onze resolutie.

Maar het probleem is groter. Want premier Babis heeft straks dus wat te zeggen over hoe de Europese subsidiepot er de komende zeven jaar uit moet zien. En dat in een tijd waarin we zeker moeten zijn dat iedere euro belastinggeld terecht komt waar hij nodig is: bij investeringen in een gezonde en schone toekomst. Niet in de zak van een miljardair.

Daarom stelt de resolutie dat Andrej Babis niet kan aansluiten bij de onderhandelingen tot het probleem van belangenverstrengeling is opgelost.

Daarom stelt de Parlementsresolutie dat Andrej Babis niet kan aansluiten bij de onderhandelingen tot het probleem van belangenverstrengeling is opgelost. Ook roept de resolutie de lidstaten op om Europese fondsen te koppelen aan hoe nationale rechtstaten functioneren. Als nationale regerings- en controle-instanties er niet in slagen belangenverstrengeling op te lossen, moet een sanctie volgen. Ook de Nederlandse regering, die elk Europees dubbeltje drie keer omdraait, moet aan die oproep gehoor geven.

Bekijk hieronder mijn inbreng tijdens de persconferentie over het onderzoek naar Andrej Babis, afgelopen donderdag: