Tijd voor duurzame scheepvaart

Tijd voor duurzame scheepvaart

Het Europees Parlement stemt vandaag over de verduurzaming van de scheepvaart. Om de klimaatdoelen te halen, moet iedereen meedoen en zal de scheepvaartsector – net zoals alle andere Europese sectoren – moeten gaan betalen voor haar uitstoot.

Maar liefst 90% van alle goederen bereikt Europa via onze havens. Gezamenlijk zijn deze schepen verantwoordelijk voor bijna 4% van de hele Europese broeikasgasuitstoot, dat is evenveel als de totale uitstoot van België bijvoorbeeld. Europese milieuwetgeving voor de maritieme sector bestaat er echter nauwelijks. Met dit voorstel zetten we belangrijke stappen richting het halen van de klimaatdoelen.

Emissiehandelssysteem

Door de maritieme sector op te nemen in het emissiehandelssysteem laten we de sector betalen voor haar CO2-uitstoot. Met dat geld kunnen we investeren in duurzame brandstoffen en alternatieve aandrijvingen die geen broeikassen uitstoten. Denk aan waterstof of zonne- en windenergie.

Dat in 2021 zo’n belangrijke sector als de scheepvaart zo goed als niet gereguleerd is, en nog bijna volledig rust op zeer vervuilende brandstoffen is opmerkelijk.

Bovendien heeft de scheepvaart – in tegenstelling tot de luchtvaart – nog een wereld te winnen als het gaat om digitalisering. Als je precies weet wanneer een schip aankomt in de haven, kan je net zoals bij vliegtuigen zorgen dat er tijdig een plek vrij is. Dit voorkomt urenlang met ronkende motor voor de haven dobberen. Tel uit je winst en energiebesparing.

Lucht- en watervervuiling

Naast CO2 en methaan stoten schepen ook zwaveloxiden en stikstofoxiden uit, die verantwoordelijk zijn voor lucht- en watervervuiling. Dit heeft directe gevolgen voor de gezondheid van mensen. Dat in 2021 zo’n belangrijke sector als de scheepvaart zo goed als niet gereguleerd is, en nog bijna volledig rust op zeer vervuilende brandstoffen is opmerkelijk.

Ik vind het ronduit droevig dat conservatieve partijen als de VVD graag blijven investeren in fossiele brandstoffen voor schepen, zoals in vloeibaar aardgas. Zo zullen we onze klimaatdoelstellingen niet halen. We hebben geen tijd te verliezen om nu de juiste keuzes te maken voor een groene, gezonde toekomst.

Vandaag stemt het Europees Parlement over de amendementen en morgen vindt de finale stemming plaats. Deze initiatiefwet vormt een duidelijke oproep aan de Europese Commissie om snel met wetgeving voor de verduurzaming van de maritieme sector te komen.

 

Wil je weten hoe zulke wetgeving tot stand komt? Kijk dan deze video!