Tirade vol onwaarheden

Tirade vol onwaarheden

De Poolse premier hield vanochtend in het Europees Parlement een onbeschaamd lange monoloog voor binnenlands gebruik. Hij misbruikte zijn podium voor een nietszeggende tirade vol onwaarheden, gericht tegen Brussel.

Juridisch steekhoudende punten waren in zijn verhaal niet te bespeuren. De PiS-regering speelt een machtsbelust spel met de grondrechten van het Poolse volk en de toekomst van het land als inzet. Respectloos en ontzettend riskant: deze rechtsstatelijke kamikaze kan jarenlange gevolgen hebben. Mazowiecki wil wel het geld, maar niet de waarden en de verdragen.

Respectloos en ontzettend riskant: deze rechtsstatelijke kamikaze kan jarenlange gevolgen hebben.

Het is niet uitgesloten dat het Poolse juridische hooliganisme landen als Hongarije en Slovenië inspireert. Daarom moet de Europese Commissie vandaag nog elke beschikbare maatregel tegen deze rechtsstaatschendingen inzetten. Geen geduld meer met autocraten. Dat zijn we verplicht aan de rechters die onder druk staan of ontslagen zijn, aan de vrouwen, de LGBTQi gemeenschap, aan alle demonstranten in de straten van Polen. Natuurlijk maken zij zich zorgen over de toekomst van Polen in de EU. Maar bovenal maken zij zich zorgen over de toekomst van de democratie en de bescherming van hun rechten in hun eigen land.

Wat de gevolgen hiervan uiteindelijk ook zijn, de Polen zelf zijn het kind van de rekening.

Wat de gevolgen hiervan uiteindelijk ook zijn, de Polen zelf zijn het kind van de rekening. De Poolse regering zet het systeem naar eigen hand en schildert de EU af als ‘vijand van het volk’. Hoe harder ze schreeuwen, hoe duidelijker het wordt: het tegendeel is waar. Wij, Europeanen, zijn de partner van het Poolse volk. Wij laten ons niet uit elkaar spelen. En we zullen alles doen wat in ons vermogen ligt om hen te beschermen tegen hun eigen autocratische leiders.