Vacature | Politiek en ambtelijk secretaris

Vacature | Politiek en ambtelijk secretaris

De PvdA-Eurodelegatie in de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement zoekt op korte termijn een politiek en ambtelijk secretaris.

De PvdA-Eurodelegatie bestaat uit zes Europarlementariërs (MEPs) die deel uitmaken van de fractie van Socialisten en Democraten (S&D) in het Europees Parlement. De delegatie wordt ondersteund door medewerkers die werkzaam zijn in het Europees Parlement en op verschillende locaties in Nederland. De delegatie verricht haar werkzaamheden in een dynamische, internationale en complexe omgeving. De secretaris moet enerzijds actief bijdragen aan het realiseren van de politiek (strategische) agenda van de delegatie, anderzijds leidinggeven aan de medewerkers en het secretariaat van de delegatie.

Inhoud van de functie

De functie omvat o.a. de volgende taken, waarbij goed overleg c.q. afstemming met de MEPs cruciaal is:

 • Het bijdragen aan de realisering van de politieke doelstellingen van de PvdA-Eurodelegatie door het uitbrengen van adviezen, het coördineren van de inhoudelijke bijdragen van de medewerkers, het faciliteren van besluitvormingsprocessen en het toezien op de uitvoering van genomen besluiten.
 • Het zorgdragen voor een goede, veilige, efficiënte en effectieve werkorganisatie binnen de delegatie.
 • Het bijdragen aan een goede onderlinge afstemming van de werkzaamheden van de zes MEPs.
 • Het onderhouden van contacten met andere geledingen van de PvdA (o.a. Kamerfractie en Partijbestuur) en het bijdragen aan een goede informatie-uitwisseling en waar nodig coördinatie van politieke activiteiten en initiatieven van die verschillende organisaties.
 • Het onderhouden van contacten met relevante collega’s uit andere delegaties van de S&D, uit de S&D als geheel alsmede collega’ s of relevante contacten in de Europese Commissie, in de Raad en de verschillende permanente vertegenwoordigingen.
 • Het leiding geven aan het Secretariaat van de delegatie en aan de medewerkers van de delegatie.
 • Het beheren van de budgetten, de financiële verslaglegging en het realiseren van de financiële verantwoording en correcte boekhouding van de delegatie.
 • Het uitvoeren en verder ontwikkelen van het personeelsbeleid van de delegatie.

Functie-eisen

De medewerker beschikt over de volgende functie-eisen:

 • Een brede politieke kennis, sterk ontwikkelde strategisch politieke inzichten en een goed gevoel voor de ingewikkelde politieke omgeving waarin de PvdA-Eurodelegatie opereert.
 • Uitstekende organisatorische – en leidinggevende kwaliteiten.
 • Verifieerbare ervaring met het beheren van een werkorganisatie en sterk ontwikkelde ideeën over hoe een effectieve organisatie bijdraagt aan de politieke effectiviteit van de delegatie.
 • Substantiële kennis van en ervaring met de Europese instellingen en de (besluitvormings-)processen en procedures van het Europees Parlement.
 • Een goed inzicht in de politieke situatie in Nederland.
 • Belangstelling voor en affiniteit met organisatorische, administratieve en financiële systemen, procedures, methodes en werkwijzen.
 • Goede beheersing van het Nederlands en het Engels. Beheersing van andere Europese talen strekt tot aanbeveling.

Profiel van de kandidaat

Van de kandidaat verwachten wij:

 • Affiniteit met en een actieve belangstelling voor het PvdA-gedachtegoed.
 • Een voltooide relevante opleiding op HBO/academisch niveau.
 • Een sterk proactieve en resultaatgerichte instelling.
 • Gewend en in staat om duidelijk en met gezag leiding te geven en om toe te zien op de juiste uitvoering van genomen besluiten.
 • In staat om de politieke leiding van de MEPs te vertalen in heldere werkprogramma’s.
 • Goed evenwicht kunnen bewaren tussen de politieke en de ambtelijke kant van het secretariaat.
 • Een zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Goede netwerk- en sociale vaardigheden.
 • Stressbestendigheid en flexibiliteit.
 • 5 tot 10 jaar relevante werkervaring

De positie

De PvdA-Eurodelegatie biedt een full time Accredited Parliamentary Assistant arbeidscontract. Het salaris wordt nader overeengekomen conform de daarvoor geldende schalen. De secretaris rapporteert aan de delegatie als geheel en aan de PvdA delegatieleider in het bijzonder.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 5 mei 2023 door het sturen van een korte motivatiebrief en CV gericht aan de PvdA-Eurodelegatie en onder vermelding van sollicitatie secretaris PvdA Eurodelegatie, naar agnes.jongerius@europarl.europa.eu. Interne kandidaten van binnen de PvdA en de neveninstellingen zullen in elk geval uitgenodigd worden voor een gesprek.