Verbied het transport van levende dieren naar buiten de EU

Verbied het transport van levende dieren naar buiten de EU

Een schip met 1800 koeien dobbert al maanden doelloos rond op zee, lazen we afgelopen week in het nieuws. Het is slechts het meest recente voorbeeld in een serie aan misstanden binnen het dierentransport. Een nodeloos lijden dat onmiddellijk moet stoppen. Daarom roep ik op de Europese wetgeving over dierentransport te herzien.

Op jaarbasis vervoert de EU meer dan een miljard levende dieren, waarvan een groeiend percentage naar ver buiten de grenzen van onze Unie reist. De vervoersomstandigheden zijn barbaars en een belediging van de morele waarden van onze samenleving. Ingepakt in overvolle vrachtwagens en schepen hebben de dieren vaak onvoldoende stahoogte, zodat zij soms dagenlang in onnatuurlijke houdingen moeten staan. De hitte voor de dieren kan ondraaglijk zijn en de dieren hijgen wanhopig om lucht en water. Bij gebrek aan voedsel of water worden de dieren zo hongerig en dorstig dat zij hun toevlucht nemen tot het eten van hun strooisel, dat verontreinigd is met hun eigen uitwerpselen.

Er zijn wel bepaalde regels op dit gebied, maar helaas zijn er te veel afwijkingen mogelijk en ontbreekt het aan naleving en handhaving. Dit veroorzaakt problemen binnen de EU, maar nog grotere problemen wanneer de dieren buiten de EU worden vervoerd.

Uit Europees onderzoek is gebleken dat de Europese regelgeving op het gebied van dierentransport vaak tekortschiet als het gaat om de bescherming van het welzijn van de dieren tijdens transport. Daarbij is onder meer geconstateerd dat er problemen zijn met de infrastructuur van nationale autoriteiten, met name omtrent het niet uitvoeren of niet opnemen van het noodzakelijke percentage dierenwelzijnscontroles in de jaarlijkse inspectieprogramma’s. Ook is er gebrek aan (naar behoren opgeleid) personeel en aan het niet invoeren van doeltreffende en afschrikkende sanctiesystemen om overtredingen te voorkomen. Daarbij wordt onderstreept dat de normen vooral slecht worden gehandhaafd op het gebied van de bescherming van levende dieren tijdens het vervoer: er zijn onvoldoende controles aan het begin van de reis en op de reisplannen. Om deze misstanden te onderzoeken en om de regelgeving omtrent het welzijn van dieren tijdens transport te verbeteren, heeft het Europees Parlement hiervoor een speciale onderzoekscommissie opgesteld.

Minister Schouten heeft een paar maanden geleden (vanwege de pandemie) in Nederland een ban geïntroduceerd op het transporteren van levende dieren naar slachthuizen buiten de EU. Het Verenigd Koninkrijk wil zelfs het eerste land worden met een ban op het transport van levende dieren uit de VK.

Ik vind dat we ook zeker in de Europese Unie moeten kijken naar de mogelijkheid van een eventueel verbod op transport van levende dieren vanuit de EU naar derde landen. Er zijn gewoon te veel onzekerheden bij zo’n lang transport, zoals lange wachttijden bij de grenscontrole, of situaties zoals nu, waarbij er problemen zijn met het papierwerk waardoor een schip al maandenlang ronddobbert op zee. En het zijn altijd de dieren die hier de dupe van zijn. Dergelijke situaties moeten we voorkomen, zodat de dieren niet onnodig lijden.

De huidige misstanden laten voortbestaan is immoreel en een schande voor onze Europese normen en waarden. Ik zal me als Europarlementariër en vicevoorzitter van de onderzoekscommissie inzake het welzijn van dieren tijdens transport dan ook inzetten om zo snel mogelijk een einde te maken aan de misstanden en wanpraktijken die ervoor zorgen dat dieren onnodig lijden tijdens transport.

 

Lees ook: Eindbestemming in zicht voor schip met 1800 koeien (RTL Nieuws)