Voor een eerlijke transitie naar een duurzaam Europa

Voor een eerlijke transitie naar een duurzaam Europa

Deze week stemt het Europees Parlement over het zogenaamde Just Transition Fund, het fonds voor de rechtvaardige transitie richting een duurzame Europese Unie. Om klimaatneutraliteit in 2050 te halen, staat de Europese Unie namelijk een hele transitie te wachten.

Het is voor ons als sociaaldemocraten essentieel dat deze transitie sociaal én rechtvaardig is. Voor een Europese energietransitie zullen we allemaal inspanningen moeten leveren, maar er mogen er geen regio’s achterblijven! 

Net daarom is het Just Transition Fund opgericht. Met het fonds kunnen we regio’s die het sociaaleconomisch zwaar zullen krijgen tijdens de transitie, ondersteunen. Het gaat vooral om regio’s die nog erg afhankelijk zijn van industrie op basis van fossiele brandstoffen. Bijvoorbeeld in Polen en Tsjechië is nog een groot deel van de bevolking tewerkgesteld in steenkoolcentrales.

De Europese Commissie zet een spaarpot van ongeveer 40 miljard opzij om deze regio’s te helpen met hun omschakeling naar een duurzame economie. 

Het fonds is heel duidelijk bedoeld om de sociaaleconomische gevolgen van de transitie op te vangen, niet voor de transitie zelf.

Ook Nederland zal geld ontvangen uit het fonds. Gebieden in Nederland die worden genoemd zijn onder andere Groningen, het Noordzeekanaalgebied, Rotterdam, West-Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg. Het is aan gemeentes om actief hun plannen kenbaar te maken bij het kabinet, want het geld wordt verdeeld vanuit Den Haag.

Volgens ons zijn dit de twee belangrijkste speerpunten voor een succesvol Just Transition Fund:

  • Het geld moet terechtkomen bij mensen en niet bij grote bedrijven. Geld moet bijvoorbeeld gebruikt worden om werknemers uit de getroffen sectoren te helpen met omscholing, en niet om grote bedrijven te helpen hun omzetniveau te behouden.
  • Er mag geen geld gaan naar investeringen in fossiele brandstoffen. De regio’s moeten overschakelen naar duurzame alternatieven. Investeren in fossiele brandstoffen zou enkel extra hindernissen creëren op weg naar klimaatneutraliteit in 2050.

Mohammed Chahim en Vera Tax