Voor een sociaal, rechtvaardig en ambitieus klimaatbeleid

Voor een sociaal, rechtvaardig en ambitieus klimaatbeleid

Solidariteit moet aan de basis liggen van ons toekomstig klimaatbeleid. De European Green Deal van Frans Timmermans bevat veel essentiële maatregelen om de klimaatsverandering tegen te gaan.

Het is duidelijk dat we een transitieperiode tegemoet gaan. Als sociaaldemocraten in het Europees Parlement is het voor ons cruciaal dat de lasten en de lusten van de komende energietransitie eerlijk verdeeld worden.

Er zijn drastische maatregelen nodig om de opwarming van de aarde, en alle gevolgen van dien, binnen de perken te houden.

Er zijn drastische maatregelen nodig om de opwarming van de aarde, en alle gevolgen van dien, binnen de perken te houden. In Parijs is afgesproken om de temperatuur van de aarde niet verder te laten stijgen dan 2 ℃ en het liefst zelfs 1,5 ℃. In 2018 bleek al dat deze doelstelling alleen te halen is met heel uitzonderlijke maatregelen, aldus een rapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Met deze maatregelen maakt de EU nu een broodnodig begin.

We hebben de verantwoordelijkheid om de energietransitie betaalbaar te maken voor zowel rijk als arm.

Maar van even groot belang is een eerlijke verdeling. We hebben de verantwoordelijkheid om de energietransitie betaalbaar te maken voor zowel rijk als arm. Daarom moeten we onze economie hervormen, investeren in duurzame technologieën die voor iedereen toegankelijk zijn en zo groene en toekomstbestendige banen creëren. We zullen ook over onze landsgrenzen heen moeten kijken voor nieuwe ideeën, acties en oplossingen.

Alle sectoren zullen hun steentje moeten bijdragen op het pad naar klimaatneutraliteit, ik ben blij dat de European Green Deal nu ook sectorspecifieke maatregelen aankondigt om de emissies in te perken. De luchtvaart en de scheepvaart moeten schoner en zullen daarom verplicht worden om hun uitstoot omlaag te brengen.

Wij kunnen als Europa niet in ons eentje de klimaatverandering aanpakken, we hebben de rest van de wereld hier ook voor nodig. We kunnen niet alleen van onze Europese bedrijven verlangen alles op alles te zetten. Met dit instrument kunnen we alle landen stimuleren te verduurzamen, anders krijgen ze minder toegang tot onze markt.

Het toekomstige klimaatbeleid moet sociaal, rechtvaardig en ambitieus zijn, en de European Green Deal is een goed begin

Tegelijkertijd moeten de kwetsbaarste Europese regio’s kunnen rekenen op steun bij de transitie naar een klimaatneutraal Europa. Daarvoor wordt het Europees Just Transition Fund in het leven geroepen.

Het toekomstige klimaatbeleid moet sociaal, rechtvaardig en ambitieus zijn, en de European Green Deal is een goed begin, nu moeten we ervoor zorgen dat deze voorstellen zo snel mogelijk wet worden en ook echt uitgevoerd worden.