Waar is de Green Deal in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid?

Waar is de Green Deal in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid?

Vandaag stemmen wij tégen het compromis voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Zolang het GLB niet in één lijn is met de Green Deal, zeggen wij nee.

Tot vandaag leefde de hoop nog om via de goedkeuring van een reeks amendementen de inhoud van het GLB nog te kunnen vergroenen. Maar een plotselinge wijziging van de stemmingsprocedure gisteren avond laat, maakt dat helemaal onmogelijk. Daarom is de enige optie om het hele voorstel terug te sturen naar de Commissie. We proberen nu samen met onze Vlaamse zusterpartij s.pa en met onze Franse zusterpartij PS een meerderheid te vinden binnen de sociaaldemocratische familie om de huidige voorstellen van tafel te vegen.

Eens per zeven jaar worden de Europese subsidiegelden voor landbouw opnieuw verdeeld. En hoewel dit het moment zou moeten zijn om de sociale, duurzame en klimaatneutrale doelen in het beleid van morgen te verwerken, wordt de hele Green Deal tot mijn verbazing nauwelijks genoemd.

Het is enorm belangrijk dat ook de landbouwsector bijdraagt aan het halen van onze klimaatdoelstellingen.

Ook is enorm belangrijk dat ook de landbouwsector bijdraagt aan het halen van onze klimaatdoelstellingen. Er moeten strengere voorwaarden komen voor het ontvangen van directe inkomenssteun uit dit fonds. Boeren die steun ontvangen moeten rekening houden met klimaat, milieu en volksgezondheid. Dat is de landbouw van de toekomst.

80% van het geld naar 20% van de boeren
Het Gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid bedraagt ruim 30 procent van het totale Europese budget – zo’n 400 miljard – dat via een miljardensteun aan de landbouw terugvloeit naar de lidstaten.

Het Europese landbouwbeleid kwam in het verleden vooral de grootschalige agro-industrie tegemoet, die inzet op intensieve veeteelt en monoculturen. Dat is in de huidige voorstellen niet anders. Het cash per cow principe blijft gelden: hoe meer of hoe groter, hoe meer subsidies je krijgt. Tientallen miljoenen landbouwsubsidie zouden op die manier blijven vloeien naar mega-landbouwbedrijven.

Ondersteuning van kleinschalige duurzame landbouw is een van de doelstellingen van de Boer-tot-Bord strategie die onderdeel uitmaakt van de Green Deal.

80% van de totale landbouwsubsidies gaat nu naar 20% van de boeren, dat zijn vaak industriële agrarische bedrijven. We moeten de grote landbouwfabrieken niet blijven vetmesten ten koste van de kleine landbouwer. Het is onbegrijpelijk dat andere Nederlandse partijen dit beleid steunen.

Waar is de Green Deal?
Ondersteuning van kleinschalige duurzame landbouw is een van de doelstellingen van de Boer-tot-Bord strategie die onderdeel uitmaakt van de Green Deal. Daarnaast houden de voorstellen die nu op de stemmingstafel liggen geen rekening met de biodiversiteitsstrategie én de bosstrategie die de Commissie in het kader van de Green Deal uitwerkte.

Ook wordt de huidige veestapel niet teruggeschroefd. Bovendien valt ook op sociaal terrein veel af te dingen. Subsidies moeten afhankelijk worden gemaakt van de naleving van geldende arbeidsrechten en -voorwaarden. Landbouwbedrijven die hun (tijdelijke) werknemers uitbuiten zouden geen beroep moeten kunnen doen op Europese middelen.

Als het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid niet voldoet aan de vereisten van de Green Deal, zullen wij het voorstel niet goedkeuren in het Europees parlement.