We maken korte metten met die loonkloof!

We maken korte metten met die loonkloof!

De commissies Sociale Zaken en Gendergelijkheid hebben vandaag met ruime meerderheid het wetsvoorsel loontrantransparantie aangenomen. Een belangrijke stap, zeggen Agnes Jongerius en Vera Tax. Tax:

“Er ligt na 65 jaar eindelijk wetgeving om de loonkloof te dichten. Nederlandse vrouwen verdienen vandaag de dag namelijk nog steeds gemiddeld 14,8% minder dan hun mannelijke collega’s. Hoewel al in 1957 in het Verdrag van Rome werd vastgelegd dat mannen en vrouwen hetzelfde loon moeten verdienen, bestaat er nog steeds een fikse loonkloof.”

Met bindende maatregelen wil het Europees Parlement nu zorgen dat vrouwen hetzelfde loon krijgen als mannen voor hetzelfde werk.

Met bindende maatregelen wil het Europees Parlement nu zorgen dat vrouwen hetzelfde loon krijgen als mannen voor hetzelfde werk. Het wetsvoorstel voor de Europese richtlijn bevat belangrijke voorstellen. Zo zorgt het voorstel ervoor dat bedrijven verplicht worden om transparant te zijn over hun beloningsstructuur. Ook krijgen alle werknemers het recht op informatie over hun loon en over de beloningsverschillen. Daarmee wordt de positie van de werknemers versterkt.

Het voorstel zorgt ervoor dat bedrijven verplicht worden om transparant te zijn over hun beloningsstructuur.

Werkgevers mogen bovendien niet langer vragen naar je vorige of huidige loon bij sollicitaties. Jongerius: “We hebben het allemaal wel een keer meegemaakt dat je bij een gesprek voor een nieuwe baan wordt gevraagd naar je salaris. Je toekomstige werkgever heeft eigenlijk helemaal niets te maken met je vorige salaris. Als je ooit met een te laag startsalaris bent begonnen, is het bijna onmogelijk om deze kloof nog in te halen.” Daarnaast bevat het voorstel richtlijnen om in vacatures helder te communiceren over de salarissen en geeft het werknemers het recht hun salarisverschillen te bespreken.

Ook krijgen alle werknemers het recht op informatie over hun loon en over de beloningsverschillen. 

De PvdA-politici zien ook ruimte voor verbetering van dit wetsvoorstel en kansen om dit voor elkaar te krijgen: “Het is een stap vooruit dat bedrijven met meer dan 50 werknemers jaarlijks moeten rapporteren over het verschil in lonen tussen mannen en vrouwen. Maar het liefst hadden wij gezien dat alle bedrijven open moeten zijn over hun loonkloof. Want met deze positie helpen we maar de helft van de arbeidsmarkt. De meeste organisaties bestaan namelijk uit minder dan 50 werknemers. Een kloof sluit je niet door een halve brug te bouwen.”

Later dit voorjaar stemt het hele Europese Parlement nog over het wetsvoorstel. Daarna beginnen de onderhandelingen met de lidstaten.