Kies vóór het klimaat en laat de vervuiler betalen

Kies vóór het klimaat en laat de vervuiler betalen

Na gestremde stemmingen twee weken terug, nam het Europees Parlement zojuist het voorstel aan voor een CO2-heffing voor grote industrie die hun producten naar Europa willen exporteren. Ik ben blij met de uitslag van de stemming.

Twee weken terug stelden we de stemming uit omdat het akkoord dat voorlag, onvoldoende ambitieus was en niet bijdroeg aan een klimaatneutrale toekomst. We zijn toen met de drie grootste politieke groepen terug om de tafel gaan zitten en daar is dit compromis uit voortgekomen. We kunnen tevreden zijn: het Parlement kiest vóór het klimaat en de vervuiler gaat betalen.

Essentiële maatregel

De stemming over CBAM is onderdeel van een heel pakket aan wetsvoorstellen met als doel om in Europa 55% minder broeikasgassen uit te stoten in het jaar 2030, zoals afgesproken in de Europese Klimaatwet. In feite breidt de EU met CBAM het bestaande emissiehandelssysteem uit naar de rest van de wereld. Het is een essentiële maatregel om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Europarlementariërs stemden in met mijn voorstel om de gratis emissierechten die de Europese industrie nu nog krijgt af te bouwen en af te schaffen.

Essentiële maatregel

De aluminium, staal-, cement-, kunstmest en elektriciteitssector vallen reeds onder dit mechanisme. Mijn voorstel om ook andere sectoren als polymeren en de chemiesector te laten betalen voor hun uitstoot van broeikassen, behaalde vandaag een meerderheid. Tegelijkertijd stemden de Europarlementariërs in met mijn voorstel om de gratis emissierechten die de Europese industrie nu nog krijgt (om oneerlijke concurrentie met landen buiten Europa tegen te gaan) af te bouwen en helemaal te laten stoppen in het jaar 2032.  Bovendien wordt een speciale Europese CBAM-autoriteit opgericht om toe te zien op de juiste uitvoer van de maatregel.

Nu het Europees Parlement haar positie heeft ingenomen, ga ik namens het Parlement met de Raad in onderhandeling over het definitieve voorstel. Het doel is de CO2-invoerheffing over vijf jaar van kracht te laten gaan, na een transitieperiode van vier jaar.

2.287 mensen ondertekende deze petitie

Teken deze petitie

"*" geeft vereiste velden aan

Nieuwsbrief
Privacy*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

We verwerken uw gegevens volgens het PvdA Privacybeleid

Neem contact op

Europarlementariër Mohammed Chahim

Mohammed Chahim

Europarlementariër Milieu, Volksgezondheid, Industrie, Onderzoek en Energie