13 januari 2016, om 19:00, Brussel | Brussel

Nieuwjaarsborrel PvdA afdeling Brussel met de PvdA Eurodelegatie

De locatie van de jaarvergadering en nieuwjaarsborrel ligt nog niet vast en we zijn druk bezig om nog een gast uit Nederland te strikken maar de datum van onze jaarvergadering en nieuwjaarsborrel leggen we nu al vast: 13 januari 2016 vanaf 19:00.
19:00 Jaarvergadering 
De jaarstukken zijn te vinden op onze website: https://brussel.pvda.nl/afdelingsstukken. Hieronder alvast een voorproefje van het werkprogramma 2016 maar eerst de voorlopige agenda:

  • Jaarverslag 2015
  • Werkprogramma en begroting 2016
  • Verkiezing nieuw bestuur; nieuwe bestuursleden Marieke Weijler en Marijn Speth werden op de vorige afdelingsvergadering voorgesteld. Lisanne Groen die jarenlang trouw en vlijmscherpe penningmeester was, wordt vervangen door huidig bestuurslid
  • Algemene ronde

20:00 Nieuwjaarsborrel met de PvdA Eurodelegatie
Aanmelden kan via brussel@pvda.nl of www.facebook.com/pvdabrusse