4 december 2014, om 23:59, Utrecht | Utrecht

Debat over werk, werk, werk in Europa met Agnes Jongerius

“Werk, werk, werk” wordt een van de leidende thema’s voor de komende zittingsperiode van het Europees Parlement en de Europese Commissie. Wij vinden het onvoldoende om simpelweg een werkloosheidsnorm van 5% te poneren. Er zal goed moeten worden nagedacht welke stappen er nu kunnen worden genomen om die doelstelling dichterbij te brengen. De speciale Eurotop die onlangs – op verzoek van Italië – werd georganiseerd, leverde helaas geen enkel resultaat op. Dat moet beter!!
Ook in Nederland bestaat door de toenemende werkloosheid de kans op een ‘verloren generatie’. De aanhoudende zeer hoge werkloosheid in de Zuidelijke Europese landen is echter de misschien wel grootste bedreiging voor het project van Europese integratie.

Op woensdag 4 december gaat Agnes Jongerius (vicevoorzitter van de Commissie Werkgelegenheid in het Europees Parlement) over dit onderwerp in discussie met (emeritus-hoogleraar economie) Alfred Kleinknecht en met de zaal.

Onderwerp van het gesprek zal zijn hoe kan de werkgelegenheid binnen de EU worden bevorderd? Wat kunnen en moeten de lidstaten zelf doen en wat kan de Unie betekenen? Wat kan bijvoorbeeld het plan van de nieuwe Europese Commissie voor een investeringsimpuls van € 300 miljard opleveren?

De Werkgroep Europa stimuleert voor haar leden, de partij en voor een breder publiek de discussie over Europa. Speciaal gericht op deze houdt de Werkgroep Europa een online discussie over dit thema. Ga naar de facebookpagina van de werkgroep Europa of naar de website en discusieer mee.

Het politiek debat vindt plaats op donderdag 4 december, om 19.30 uur. Zalencentrum Vredenburg, Utrecht – vlakbij Utrecht CS.