5 maart 2015, om 23:59, Het Kasteel, Melkweg 1 (achter de Westersingel) in Groningen | Het Kasteel, Melkweg 1 (achter de Westersingel) in Groningen

Paul Tang bij verkiezingsdebat EU-netwerk Noord-Nederland

Donderdagavond 5 maart neemt PvdA-Europarlementariër Paul Tang deel aan het verkiezingsdebat van EU-netwerk Noord-Nederland. Op 18 maart wordt er gestemd voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Het EU-netwerk Noord-Nederland heeft de gewoonte om voorafgaand aan verkiezingen een “Noordelijk Debat” te organiseren over Europese aspecten van het beleid.

Tijdens het verkiezingsdebat staan provinciale  vraagstukken centraal, die raakvlakken hebben met het Europees beleid. Het gaat daarbij onder meer over het provinciaal energie- en klimaatbeleid, landbouw en plattelandsontwikkeling, kennis en innovatie, werk en grensoverschrijdende samenwerking.

Hierover wordt gedebatteerd met een panel dat beschikt over politieke deskundigheid over Europa: Vanuit de provincie Groningen fractievoorzitter/lijsttrekker Nienke Homan (GroenLinks), vanuit de provincie Fryslân gedeputeerde Johannes Kramer (FNP), vanuit de provincie Drenthe, gedeputeerde Henk Brink (VVD) en vanuit het Europees Parlement Paul Tang (PvdA).

Voor meer informatie over het verkiezingsdebat of het EU Netwerk Noord-Nederland kunt u contact opnemen met Deanne van Iddekinge via d.vaniddekinge@europedirectdrenthe.nl.

Waar: Het Kasteel, Melkweg 1 (achter de Westersingel) in Groningen

Wanneer: U bent op donderdag 5 maart vanaf 19.30uur welkom. Het debat begint om 20.00uur. Na afloop is er gelegenheid voor netwerken bij een hapje en een drankje.

Aanmelden: U kunt zich via deze link aanmelden voor het verkiezingsdebat