Door Kati Piri op 14 april 2016

Verzamelen passagiersgegevens is wassen neus zonder samenwerking

PvdA stemt niet in met EU-PNR zolang lidstaten weigeren cruciale informatie te delen in de strijd tegen terreur.

De PvdA Eurodelegatie heeft daarom in het Europees Parlement vanmiddag tegen het voorstel gestemd, dat het massaal verzamelen, bewaren en verwerken van persoonlijke vliegpassagiersgegevens Europees moet regelen, bekend als de richtlijn EU Passenger Name Records (EU PNR).

“Er is weer een nieuwe maatregel aangenomen zonder dat het grootste probleem wordt opgelost”, aldus PvdA Europarlementariër Kati Piri. “Ons belangrijkste bezwaar is dat er geen verplichte uitwisseling van relevante gegevens tussen lidstaten in het voorstel is opgenomen. Op die manier blijft het een wassen neus, die in de strijd tegen terrorisme alleen maar valse verwachtingen wekt.”

Het wantrouwen tussen veiligheidsdiensten in Europa is blijkbaar groter dan het gevoel, dat er nu eindelijk moet worden samengewerkt. Bij de verschillende aanslagen in Europa bleek telkens weer dat niet het gebrek aan gegevens, maar juist het gebrek aan samenwerking tussen inlichtingendiensten het grootste probleem was.

Het huidige voorstel is disproportioneel, omdat het alle gegevens van alle passagiersgegevens verzamelt zonder dat is aangetoond dat het systeem op deze manier effectief en noodzakelijk is. Het is cruciaal in de strijd tegen terreur dat we maatregelen aannemen, die werken en de veiligheid van mensen ook daadwerkelijk vergroten. In de strijd tegen terrorisme is veel meer te winnen door een effectievere samenwerking tussen politie- en veiligheidsdiensten.

 

Kati Piri

Kati Piri

Kati Piri (1979) is vicepresident van de S&D-groep op buitenlandse zaken, burgerlijke vrijheden, mensenrechten en defensie. Kati is lid van de commissie Buitenlandse Zaken en van de commissie Burgerlijke vrijheden en Mensenrechten. Daarnaast is ze onderdeel van de EU-Turkije commissie. Hiernaast is ze de Internationaal Secretaris in het partijbestuur van de Partij van de Arbeid.

Meer over Kati Piri