Actie nodig bij virusuitbraken van dier op mens

Door Mohammed Chahim op 20 mei 2020

Vandaag heb ik vragen gesteld aan de commissie over het alarmerende bericht dat er in Brabant corona is vastgesteld bij nertsen, en is overgegaan van nerts op mens.

Geachte Europese Commissie,
Geachte commissaris Wojciechowski,
Geachte commissaris Kyriakides,

Op 19 mei 2020 is bekend geworden dat het aannemelijk is dat er een Covid-19 besmetting heeft plaatsgevonden van nerts op mens. De Nederlandse overheid heeft bericht op de website van de rijksoverheid.

  • Bent u bekend met dit bericht?
  • In hoeverre onderzoekt de commissie de gevolgen van mens-op-dier en dier-op-mens besmettingen in relatie tot Covid-19?
  • Welke acties neemt de Europese commissie om in de toekomst bij eventuele nieuwe (virus)uitbraken dier-op-mens en mens-op-dier besmettingen te voorkomen?

Het is aangetoond door o.a. Brits onderzoek dat er een relatie is tussen intensieve veeteelt en het ontstaan van zoönose.

  • Bent u het met mij eens dat in het belang van onze gezondheid we intensieve veeteelt moeten beperken? Zo nee, waarom niet?

Vele Europese lidstaten kennen al een verbod op het fokken van nertsen.

  • Is de Europese Commissie, gezien de negatieve impact op mens, dier en milieu, bereid om te pleiten voor een Europees verbod op het fokken van dieren enkel voor hun vacht, zoals daar sprake van is bij nertsen? Zo nee, waarom niet?

Mohammed Chahim

Mohammed Chahim

Mohammed Chahim

Mohammed Chahim (Fez, 18 april 1985) is sinds 4 juli 2019 namens de PvdA lid van het Europees Parlement.  “De PvdA is voor mij de partij die staat voor gelijke kansen voor iedereen, een partij die helpt mensen te emanciperen. Als kind van migrantenouders ben ik hiervan een levend voorbeeld. Ik wil me inzetten voor een inclusieve samenleving. Helaas is

Meer over Mohammed Chahim