27 april 2016

Agnes Jongerius leidt debat in EP over eerlijke Europese arbeidsmarkt

Verdringing en uitbuiting op de Europese arbeidsmarkt stoppen. Dat wordt de inzet van Agnes Jongerius  nu zij namens het Europees Parlement is benoemd tot rapporteur voor de herziening van de zogeheten detacheringsrichtlijn. Hierin wordt geregeld onder welke voorwaarden werknemers van het ene in het andere EU-land tijdelijk aan het werk kunnen.

“Het is een van de grootste ergernissen van de EU van 28 lidstaten. Iedereen kent de voorbeelden uit de bouw of de transportsector. Werknemers die meestal vanuit Midden- en Oost-Europa naar het westen komen om daar onderbetaald aan de slag gaan. En dit ten koste van plaatselijke werknemers. Dat is dubbel onrechtvaardig. Het is oneerlijk voor de werknemers die zo in eigen land niet aan de bak komen en voor die nieuwkomers, die soms voor hongerloontjes aan het werk gaan”, aldus Jongerius.

Om die verdringing en uitbuiting op de arbeidsmarkt tegen te gaan, moet het regel worden in Europa dat voor hetzelfde werk op dezelfde werkplek gelijk loon wordt betaald. Daartoe heeft Eurocommissaris Marianne Thyssen een wijziging ingediend van die zogeheten detacheringsrichtlijn, waarin het tijdelijk inzetten van werknemers in een ander EU-land wordt geregeld. Binnen de EU zijn zo twee miljoen werknemers aan de slag.

“De detacheringsrichtlijn uit 1996, met een EU van 15 landen, regelde het uitlenen van werknemers van het ene welvarende land aan het andere welvarende land. Nu zitten we met een heel andere EU met grote verschillen in welvaart. Malafide werkgevers weten nu heel handig de regels te gebruiken om aan goedkope arbeidskrachten te komen. Daar moeten we nu een eind aan maken”, aldus Jongerius.

Discussie zal er zeker over de termijn voor de detachering. In het voorstel van de Europese Commissie is die nu twee jaar. Volgens Jongerius moet dat korter. Ook de manier, waarop de sociale zekerheid wordt geregeld, zal discussie opleveren. Zeker de controle op die sociale afdrachten moet beter. Ook daar wil Jongerius aan werken.

“Ik vind het een hele eer het debat over deze belangrijke Europese wet te mogen leiden. Als medewetgever wil ik me inzetten om het voorstel van de Commissie aan te scherpen en te verbeteren. Laten we zorgen voor een eerlijke Europese arbeidsmarkt, waar iedereen voor hetzelfde werk op dezelfde plek een gelijk loon verdient. De EU kan zo laten zien, dat het ook de schaduwkanten van de interne markt geloofwaardig aanpakt. Dat is de enige manier om stabiliteit en solidariteit binnen de Europese samenwerking te garanderen”, aldus Jongerius.