Door Paul Tang op 6 oktober 2015

Auto-industrie moet EU-boetes stikstofnormen betalen

De vier grote steden in Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag) gaan in 2015 niet voldoen aan de Europese norm voor stikstofdioxide in de lucht. Hierdoor dreigt een forse boete vanuit Brussel. Daarbij bestaat het gevaar dat Brussel een bouwstop oplegt aan die steden waar de concentratie stikstofdioxide te hoog is. Europarlementariër Paul Tang (PvdA) vindt dat Brussel de steden niet mag straffen omdat de oorzaak overduidelijk bij de auto-industrie ligt. Ook wil Tang dat de Europese Commissie onderzoekt of de boetes voor een te hoge concentratie stikstofdioxide in de lucht door de auto-industrie zelf kan worden betaald. De vervuiler moet betalen en dat is de auto-industrie, deze liet namelijk met gemanipuleerde software de stikstofuitstoot tot 40 keer lager lijken.

Paul Tang:” We wisten al langer dat dieselauto’s de grote oorzaak zijn van de te hoge stikstofconcentratie in de lucht van de grote steden. Door dieselgate weten we nu hoe het komt dat gemeenten als het ware met de kraan open dweilen. Dat is zuur voor de grote steden die miljoenen investeren in het verbeteren van de luchtkwaliteit en het wordt nog zuurder als Brussel volgend jaar met sancties komt”

Nederland had al in 2010 aan de stikstofnormen moeten voldoen, echter ook dit jaar halen grote delen van Nederland deze norm niet. Na enkele jaren van uitstel is Brussel van plan om volgend jaar boetes en sancties op te leggen. “Brussel moet de steden niet straffen voor fouten van de auto-industrie. Als de commissie de boetes naar de auto-industrie doorstuurt, kan er met dat geld geïnvesteerd worden in maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren” , aldus Tang.

Europese Commissie moet beleid herzien

De PvdA Europa wil dat de Europese Commissie meer ondersteunende maatregelen neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren. De grote steden in Nederland doen veel om de luchtkwaliteit te verbeteren, maar ze krijgen weinig steun van het Rijk en weinig steun van Brussel. In 2013 schreven de verkeerswethouders van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Arnhem en Eindhoven al een brandbrief aan het kabinet dat ze de normen voor 2015 niet zouden halen zonder extra maatregelen van het Rijk. De meest effectieve manier om stikstofdioxide in de lucht te verminderen is om het verkeer in te dammen en het gebruik van schone wagens te stimuleren. Ongeveer 70 procent van de stikstofdioxide in de lucht is afkomstig van verkeer, waarbij dieselauto’s het meest vervuilend zijn. “De commissie zal al haar middelen in moeten zetten om de auto-industrie aan te pakken om ze zo te dwingen tot het nemen van echt duurzame maatregelen”.

 

 

 

 

 

 

 

Paul Tang

Paul Tang

Als parlementariër namens de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement wil ik werken aan een sterker en socialer Europa. Mijn hele loopbaan heb ik me al bezig gehouden met de vraag hoe we op een verantwoorde manier kunnen zorgen voor duurzame economische groei, waarmee we niet alleen banen scheppen, maar ook de samenleving

Meer over Paul Tang