Commissies PvdA Europa bekend!

Commissies PvdA Europa bekend!

De nieuwe delegatie van de PvdA Europa zet in op een eerlijk, vrij en duurzaam Europa. De delegatie is erg verblijd dat de verdeling van de commissies deze ambitie weerspiegelt.

Hieronder vindt u het overzicht van de commissies in het Europees Parlement waar de PvdA-Europarlementariërs zitting in zullen nemen.  

 

 

AGNES JONGERIUS

Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL)

Agnes Jongerius zet zich in de commissie Werkgelegenheid en sociale zaken in voor een sociaal Europa. Dat betekent dat zelfstandigen en flexwerkers meer zekerheid verdienen, dat we internationale platforms zoals Uber en Deliveroo aanpakken wanneer zij de regels aan hun laars lappen en dat we werken aan goede arbeidsomstandigheden voor arbeidsmigranten.

INTERNATIONALE HANDEL (INTA)

Europa moet een grote speler zijn in de wereld op handelsnormen. Sociale standaarden en duurzame productie moet de norm zijn voor ieder handelsverdrag die de Europese Unie tekent. In de Commissie Internationale Handel zet Agnes zich in voor sociale en duurzame handelsverdragen.

PAUL TANG

ECONOMISCHE EN MONETAIRE ZAKEN (ECON)

In de commissie Economische en Monetaire Zaken strijdt Paul Tang voor eerlijke belastingen. In deze belangrijke commissie onderstreept Paul Tang dat multinationals zich niet langer kunnen verschuilen achter schimmige constructies en dat Europa niet kan toestaan dat sommige van haar lidstaten fungeren als belastingparadijzen. 

Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

De PvdA maakt zich sterk voor de bescherming van burgerrechten, mensenrechten en grondrechten binnen de Europese Unie. Paul Tang zal zich specifiek inzetten voor de bescherming van digitale rechten en datarechten.

KATI PIRI

BUITENLANDSE ZAKEN (AFET)

Kati Piri zet zich in de Commissie Buitenlandse Zaken in voor een waarde gedreven buitenlandbeleid. Hierin blijft zij regeringen aanspreken op mensenrechtenschendingen, mensenrechten boven economische belangen plaatsen en ijveren voor betere omstandigheden voor vluchtelingen.

BURGERLIJKE VRIJHEDEN, JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN (LIBE)

Kati Piri richt zich in deze commissie op het bewaken van democratie en rechtsstaat.  Paul Tang zal zich specifiek inzetten voor de bescherming van digitale rechten en datarechten.

VERA TAX

REGIONALE ONTWIKKELING (REGI)

In de commissie Regionale Ontwikkeling zet Vera Tax zich in voor meer en vooral slimmere regionale investeringen. Opkomen voor kwetsbare regio’s en het stimuleren van grensregio’s ziet zij hierin als de belangrijkste opdracht.  

VERVOER EN TOERISME (TRAN)

Nog steeds zijn er in Europa bus- en vrachtwagenchauffeurs die via schimmige constructies uitgebuit worden. In de commissie vervoer en toerisme pleit Vera Tax voor meer samenwerking tussen de lidstaten om chauffeurs te beschermen.

MOHAMMED CHAHIM

MILIEUBEHEER, VOLKSGEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID (ENVI)

Europa dient een van de koplopers te worden in de transitie naar een duurzame samenleving. Mohammed Chahim zal zich inzetten voor een ambitieus klimaatbeleid waarvan de kosten eerlijk worden verdeeld.

INDUSTRIE, ONDERZOEK EN ENERGIE (ITRE)

De industriecommissie houdt zich bezig met onze energievoorziening, onderzoek en innovatie, en de digitale infrastructuur. In deze commissie vallen de beslissingen over de economie van morgen, over industriepolitiek en de omslag naar duurzaamheid. Mohammed Chahim zet zich in voor een Europa waar duurzaamheid en werkgelegenheid in elkaars verlengde liggen. 

LARA WOLTERS

CULTUUR EN ONDERWIJS (CULT)

Lara Wolters zet zich in de commissie cultuur en onderwijs in dat er op Europees niveau geïnvesteerd wordt in scholieren en studenten. Een bekend voorbeeld hiervan is de Erasmus-beurs. Meer transparantie en investeringen in onderwijs zijn cruciaal in het bewerkstelligen van een Sociaal Europa.

JURIDISCHE ZAKEN (JURI)

De commissie juridische zaken schrijft wetten en regels voor Europese ondernemingen, als het gaat om transparantie, gendergelijkheid en duurzaamheid. Ook auteursrechten en nieuwe technologieën worden in deze commissie behandeld. Daarmee is het een van de zwaarste wetgevende commissies.

BEGROTINGSCONTROLE (CONT)

De commissie voor begrotingscontrole kijkt naar de transparantie van de Europese instellingen. Het inzichtelijker maken van het Europese doen en laten ziet Lara Wolters als een van de nodige stappen om burgers te betrekken bij Europa en daarmee het democratisch gehalte te versterken.