Coronapandemie is geen excuus om de rechten van vrouwen te beknotten

Coronapandemie is geen excuus om de rechten van vrouwen te beknotten

De coronapandemie maakt dat onze wereld er vandaag de dag totaal anders uitziet dan een aantal weken geleden. We zijn in gevecht met het virus, het aantal lockdowns en restrictieve maatregelen neemt toe.

In een poging het virus in te dammen, wordt in sommige landen hiermee ook de toegang tot goede abortuszorg ingeperkt. Dat mag niet gebeuren. Ook in tijden van crisis hebben vrouwen het recht om zelf te bepalen of, met wie en wanneer zij kinderen krijgen. 

De coronapandemie maakt het voor veel vrouwen nog moeilijker om toegang te krijgen tot goede reproductieve zorg.

Het recht op abortus staat in veel landen al langer onder druk. Maar de coronapandemie maakt het voor veel vrouwen nog moeilijker om toegang te krijgen tot goede reproductieve zorg. In veel landen maakt een lockdown het fysiek onmogelijk om een arts te bezoeken. Ziekenhuizen en klinieken zijn gesloten. In andere landen is abortuszorg uitgeroepen tot niet-essentiële zorg, en is het uitvoeren van abortussen niet toegestaan. Door de gesloten grenzen kunnen vrouwen die door strenge wetgeving in hun eigen land afhankelijk zijn van abortuszorg over de grens, niet meer naar een kliniek in het buitenland reizen. Hun laatste redmiddel is  onbereikbaar geworden.

Een aantal regeringen maken misbruik van deze crisis om de rechten van vrouwen en meisjes in te perken.

Een aantal regeringen maken misbruik van deze crisis om de rechten van vrouwen en meisjes in te perken. Zo zijn in de Verenigde Staten in verschillende staten de mogelijkheden voor een abortus nog verder ingeperkt of helemaal stop gezet. In Polen wordt de huidige gezondheidscrisis misbruikt om een stemming te organiseren over een aanscherping van de toch al hele strenge abortuswetgeving in het land. Door de huidige restricties is het voor vrouwen niet mogelijk om de straat op te gaan en tegen de strenge wetgeving te demonstreren. Parlementariërs uit veel landen hebben net als Lilianne Ploumen en ik een petitie hiertegen getekend, gericht aan de Poolse regering.

In Polen wordt de crisis misbruikt om een aanscherping van de toch al hele strenge abortuswetgeving in het land.

Want juist in crisistijd is goede abortushulpverlening en reproductieve zorg van groot belang. Het Guttmacher Institute verwacht dat het aantal ongeplande zwangerschappen naar aanleiding van zelfisolatie en lockdowns zal toenemen. Omdat de toegang tot anticonceptiemiddelen zal afnemen. En ook omdat er meer gevallen van huiselijk geweld en verkrachting zullen zijn. De economische malaise door deze crisis zal vrouwen die ongewenst zwanger zijn voor moeilijke keuzes stellen.

Lilianne Ploumen en ik roepen de Poolse regering op om deze pandemie niet te gebruiken om de rechten van Poolse vrouwen verder in te perken.

Daarom roepen Lilianne Ploumen en ik de Poolse regering op om deze pandemie niet te gebruiken om de rechten van Poolse vrouwen verder in te perken. De Corona pandemie heeft impact op alle aspecten van ons leven. Laat deze pandemie niet ook de fundamentele rechten en autonomie van vrouwen wereldwijd aantasten.

Wil jij helpen? Dat kan! Steun de Poolse vrouwen en doe mee met het online protest, dinsdag om 12:00 uur >