Eindelijk doorbraak in aanpakken uitbuiting, kinderarbeid en milieuschade

Eindelijk doorbraak in aanpakken uitbuiting, kinderarbeid en milieuschade

Bedrijven moeten rekening houden met mens en milieu en verantwoordelijkheid gaan dragen voor hun waardenketens. Met die boodschap werd begin 2021 mijn initiatiefrapport Due Diligence met een ruime meerderheid aangenomen in het Europees Parlement.

Na het initiatief van het Parlement duurde het lang voor de Commissie met een officieel wetsvoorstel kwam. Vandaag is dat voorstel dan eindelijk gepresenteerd.

Het belangrijkste is dat moederbedrijven hun verantwoordelijkheid niet meer kunnen afwentelen op de kleinere leveranciers aan de andere kant van de wereld.

Vanaf vandaag kunnen we aan de slag met de wet waar we al zo lang naar uitkijken. Bedrijven moeten meer rekening gaan houden met mens en milieu, en bij problemen niet langer wegkijken. Dat kan voor iedereen wat opleveren: voor consumenten, die zeker willen weten dat hun producten zonder dwangarbeid zijn gemaakt. Voor bedrijven, die willen voorkomen dat er straks 27 verschillende wetten zijn in de EU. En voor de slachtoffers van de misstanden die we dagelijks in de krant voorbij zien komen – zij moeten makkelijker toegang tot de rechter krijgen.

Alleen op die manier zorgen we ervoor dat bedrijven in de toekomst uitbuiting, kinderarbeid en milieuschade actief zullen tegengaan.

Het is mooi dat er nu eindelijk een voorstel ligt, maar het gaat nog niet zo ver als ik zou willen. Het is belangrijk dat niet alleen de allergrootste, maar ook de wat kleinere bedrijven uit ‘risicosectoren’, zoals kleding of cacao, mee gaan doen. Daarnaast zou het een gemiste kans zijn om in deze zorgplicht niks op te nemen over klimaat, of de toegang tot de rechtspraak voor slachtoffers. Op al die punten moeten we gaan schaven aan het voorstel.

Het belangrijkste is dat moederbedrijven hun verantwoordelijkheid niet meer kunnen afwentelen op de kleinere leveranciers aan de andere kant van de wereld. Alleen op die manier zorgen we ervoor dat bedrijven in de toekomst uitbuiting, kinderarbeid en milieuschade actief zullen tegengaan.