Europa stemt voor klimaat – de vervuiler gaat betalen

Europa stemt voor klimaat – de vervuiler gaat betalen

Na gestremde stemmingen twee weken terug, nam het Europees Parlement zojuist het voorstel aan voor een CO2-heffing voor grote industrie die hun producten naar Europa willen exporteren. Ik ben blij met de uitslag van de stemming.

Twee weken terug stelden we de stemming uit omdat het akkoord dat voorlag, onvoldoende ambitieus was en niet bijdroeg aan een klimaatneutrale toekomst. We zijn toen met de drie grootste politieke groepen terug om de tafel gaan zitten en daar is dit compromis uit voortgekomen. We kunnen tevreden zijn: het Parlement kiest vóór het klimaat en de vervuiler gaat betalen.

Essentiële maatregel

De stemming over CBAM is onderdeel van een heel pakket aan wetsvoorstellen met als doel om in Europa 55% minder broeikasgassen uit te stoten in het jaar 2030, zoals afgesproken in de Europese Klimaatwet. In feite breidt de EU met CBAM het bestaande emissiehandelssysteem uit naar de rest van de wereld. Het is een essentiële maatregel om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Tegelijkertijd stemden de Europarlementariërs in met mijn voorstel om de gratis emissierechten die de Europese industrie nu nog krijgt af te bouwen

De aluminium, staal-, cement-, kunstmest en elektriciteitssector vallen reeds onder dit mechanisme. Mijn voorstel om ook andere sectoren als polymeren en de chemiesector te laten betalen voor hun uitstoot van broeikassen, behaalde vandaag een meerderheid. Tegelijkertijd stemden de Europarlementariërs in met mijn voorstel om de gratis emissierechten die de Europese industrie nu nog krijgt (om oneerlijke concurrentie met landen buiten Europa tegen te gaan) af te bouwen en helemaal te laten stoppen in het jaar 2032.  Bovendien wordt een speciale Europese CBAM-autoriteit opgericht om toe te zien op de juiste uitvoer van de maatregel.

Stimuleren

CBAM is het enige instrument dat we hebben om onze industrie wereldwijd te stimuleren groener te produceren. Tegelijkertijd bouwen we hiermee het alternatief af voor onze huidige CO2-lekkagemaatregel, namelijk de gratis emissierechten. Met CBAM gaat de vervuiler echt betalen en geven we een duwtje in de rug aan de rest van de wereld hetzelfde te doen.

CBAM is het enige instrument dat we hebben om onze industrie wereldwijd te stimuleren groener te produceren

Nu het Europees Parlement haar positie heeft ingenomen, ga ik namens het Parlement met de Raad in onderhandeling over het definitieve voorstel. Het doel is de CO2-invoerheffing over vijf jaar van kracht te laten gaan, na een transitieperiode van vier jaar.