Door Kati Piri op 7 juli 2016

Een Europees buitenlands- en veiligheidsbeleid

Deze week presenteerde EU-buitenlandcoördinator Federica Mogherini haar strategie voor een Europees buitenlands- en veiligheidsbeleid aan het Europees Parlement. Ze roept hierin op om te investeren in een krachtige Europese Unie, die meer samenwerkt en waarin de veiligheid van onze burgers centraal staat.

En dat is hard nodig. De huidige crisissen in deze wereld hebben namelijk een rechtstreeks effect op de mensen in Europa. Zo hebben we de afgelopen jaren alleen al een miljoen Syriërs opgevangen, die een leven opbouwen in Europese dorpen en steden. Of denk aan de terreuraanslagen in Parijs en Brussel – uitgevoerd door Europese, door IS-geïnspireerde en aangestuurde jongeren – wat 140 mensen het leven heeft gekost.

Interne en externe veiligheid zijn meer dan ooit verbonden met elkaar. Enerzijds moeten we dus bescherming bieden aan onze burgers. Anderzijds mogen we onze ogen niet sluiten voor datgene wat er buiten ons grondgebied gebeurt. Als speler op HET wereldtoneel zijn we dat aan iedereen verplicht, en alleen al om die reden zou conflictpreventie hoger op de agenda geplaatst moeten worden.

Efficiëntie van beleid wordt jammer niet afgemeten aan retoriek, maar aan resultaat. De ingrediënten zijn er, laten we hopen dat de lidstaten nu de moed hebben om die stappen daadwerkelijk te maken.

 Kati Piri

Kati Piri

Kati Piri

Kati Piri (1979) is vicepresident van de S&D-groep op buitenlandse zaken, burgerlijke vrijheden, mensenrechten en defensie. Kati is lid van de commissie Buitenlandse Zaken en van de commissie Burgerlijke vrijheden en Mensenrechten. Daarnaast is ze onderdeel van de EU-Turkije commissie. Hiernaast is ze de Internationaal Secretaris in het partijbestuur van de Partij van de Arbeid.

Meer over Kati Piri