Europees Parlement geeft gehoor aan burgerinitiatief over verbod op kooien voor boerderijdieren

Europees Parlement geeft gehoor aan burgerinitiatief over verbod op kooien voor boerderijdieren

Twee weken nadat het Nederlandse Parlement een nieuwe dierenwet aannam, zal ook het Europees Parlement zich vandaag uitspreken in een resolutie om dieren niet meer te vervoeren en te houden in kooien.

De Nederlandse dierenwet veroorzaakte commotie door een aangenomen amendement dat stelt dat het ‘niet langer is toegestaan dieren te houden in een huisvestingssysteem dat hun permanent de mogelijkheid ontneemt om hun natuurlijke gedrag te vertonen’. Een hele mond vol waarvan minister Schouten de juridische gevolgen nog onderzoekt.

Kooien voor boerderijdieren

De resolutie waar het Europees Parlement vandaag over stemt gaat echter over het einde van kooien voor boerderijdieren. De resolutie werd gisteren met een grote meerderheid aangenomen in het Europees Parlement.

De resolutie waarover het Europees Parlement stemde kwam er in navolging van een burgerinitiatief dat zich uitspreekt onder het motto: ‘End the Cage Age’. In heel Europa verzamelden ze 1,4 miljoen handtekeningen. Genoeg om de resolutie in stemming te brengen en te bespreken in het Parlement. De resolutie bepleit onder andere het einde van het houden van dieren in kooien. Volgens de resolutie moet dit in 2030 overal in de Europese Unie een feit zijn.

Het beste voor dier, mens en omgeving

Ik ben zeer blij dat door dit burgerinitiatief een belangrijk thema als dierenwelzijn op onze agenda komt. Zeker voor een land als Nederland, met een erg grote veestapel, is dit relevant. Het is daarom ook alleen maar goed dat het Parlement de Commissie oproept om met nieuwe wetgeving te komen die is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en zo het beste is voor dier, mens en omgeving.

Met het aannemen van deze resolutie zou het Europees Parlement de Europese Commissie oproepen om aan de slag te gaan en snel nieuwe wetgeving te presenteren, zodat het houden van dieren in kooien definitief tot het verleden kan behoren.