Europees Parlement roept op tot een humanitaire pauze van de gevechten

Europees Parlement roept op tot een humanitaire pauze van de gevechten

Het Europees Parlement veroordeelt vandaag de verschrikkelijke aanslagen van Hamas van 7 oktober en het geweld met vele onschuldige slachtoffers dat daarop volgde in Israël en Gaza. Het Parlement roept op tot een humanitaire pauze van de gevechten en de-escalatie van het conflict.

Een einde aan het geweld is cruciaal om noodzakelijke humanitaire hulp te geven aan de inwoners van de Gazastrook.

Ook doet het Europees Parlement een beroep op Israël en Hamas om het internationaal recht na te leven, de gijzelaars onmiddellijk vrij te laten, de blokkade van Gaza te beëindigen en in te zetten op de-escalatie.

Onschuldige slachtoffers

“Israël heeft het recht zich te verdedigen tegen terrorisme binnen de grenzen van het internationaal recht”, vertelt Tineke Strik. “Het aanvallen en collectief straffen van inwoners van Gaza is disproportioneel en heeft vele onschuldige slachtoffers tot gevolg.”

Het aanvallen en collectief straffen van inwoners van Gaza is disproportioneel.

“De internationale gemeenschap en EU moeten hun verantwoordelijkheid nemen door aan te dringen op naleving van het internationaal recht, het staken van geweld en het per direct ongedaan maken van de humanitaire blokkade van Gaza. Vervolgens moet alle inzet gericht zijn op een herstart van het vredesproces, om te komen tot een duurzame oplossing middels een volwaardige Palestijnse staat.”

Veiligheid en perspectief

“Oorlog ontmenselijkt”, gaat Thijs Reuten verder. “Als het aantal slachtoffers stijgt, praten we niet meer over vaders, moeders en kinderen. Maar over anonieme aantallen. Zonder elkaar als mens te blijven zien, komen we niet tot vrede.”

Zonder elkaar als mens te blijven zien, komen we niet tot vrede.

“Daarom moet het geweld nu stoppen. In de eerste plaats om humanitaire hulp mogelijk te maken. En daarnaast omdat de enige weg naar een duurzame oplossing en veiligheid en perspectief voor zowel Israëliërs als Palestijnen vredesoverleg is.”

Staakt-het-vuren

Samen met GroenLinks stemden we voor de resolutie, maar graag hadden we een veel sterkere inzet gezien op het vlottrekken van het vredesproces. Met als doel een tweestatenoplossing en dus ook het einde van de bezetting van de Palestijnse Gebieden.

En dat het Europees Parlement per direct zou oproepen tot een staakt-het-vuren. Deze inzet is helaas gesneuveld tijdens de eindstemming.

Het Europees Parlement betuigde verder in de resolutie haar medeleven met alle onschuldige slachtoffers van dit conflict en hun nabestaanden. Het Parlement wil dat de EU de regio voorziet van voldoende humanitaire hulp.

Neem contact op

Europees Parlement roept op tot een humanitaire pauze van de gevechten

Thijs Reuten

Europarlementariër Buitenlandse zaken, burgerlijke vrijheden, rechtsstaat en justitie