Door Paul Tang op 28 oktober 2014

Europese naheffing

Laten we wel zijn, belasting betalen is niet leuk. Zo gaat het bij lease-rijders en zo gaat het bij landen. Dat de Europese naheffing tot commotie leidt in landen die meer moeten betalen, is dan ook begrijpelijk.

Dat er meer geld betaald moet worden komt door een jaarlijkse correctie van de afdrachten van landen. De afdrachten hangen samen met de welvaart van een land. De correctie is beduidend groter dan in voorgaande jaren, vooral omdat lidstaten een nieuwe rekenmethode en cijfers hebben geaccepteerd. Nederland moet 640 miljoen meer afdragen, en ook het VK, Malta en Griekenland moeten bijleggen. Frankrijk en Duitsland krijgen daarentegen een aanzienlijk bedrag terug.

De betaling zou voor 1 december moeten plaatsvinden. Maar, politiek is het laatste woord nog niet gesproken. 4 november stemt begrotingscommissie over aanvullende begrotingen, het geheel van meevallers en tegenvallers over 2014. 17 november moeten de lidstaten en het Europarlementariërs het eens worden over nieuwe begroting 2015. Een week later neemt het parlement de nieuwe begroting plenair aan. Discussies rond de naheffing zullen steeds op de achtergrond doorklinken.

Maar de kans dat de Commissie een oogje toeknijpt naar de landen die te weinig betaald hebben, lijkt verwaarloosbaar. Ook al omdat lidstaten zelf met de nieuwe rekenmethode en cijfers hebben ingestemd. De harde taal van de Britse premier Cameron is vooral bedoeld om de eurokritische UKIP-partij de wind uit de zeilen te halen.

De Commissie wordt verweten horkerig en technocratisch te zijn. Dat is maar ten dele waar. Zo is de herberekening voor onderbetalers met enige soepelheid uitgevoerd. Ook begrijpt de Commissie het indirecte effect van de naheffing: het speelt het blok van landen die willen bezuinigen op de lopende EU-begroting uiteen. Een land als Frankrijk, dat nu geld terugkrijgt, liep voorop in dit blok. Plat gezegd: de Fransen vinden op de Europese begroting makkelijker geld dan op de eigen begroting. De Commissie hoopt dat door de terugstorting Frankrijk niet meer zo vasthoudend zal zijn.

Het geschuif met geld wekt begrijpelijk irritatie op en een modernisering van de EU-begroting is hoog nodig. Sommige partijen zien de oplossing in een directe EU-belasting, maar vooralsnog zitten weinig mensen te wachten op een blauwe envelop met twaalf sterren erop in de bus. Het is zaak dat lidstaten en Commissie stoppen met bakkeleien, en samen tot een manier van begroten komen die aansluit bij de prioriteiten van de EU: duurzame groei en werk. Hiervoor zal ik me de komende tijd als lid van de begrotingscommissie in het Europees Parlement blijven inzetten. Maar, betalen wordt niet leuker.

Paul Tang

Paul Tang

Als parlementariër namens de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement wil ik werken aan een sterker en socialer Europa. Mijn hele loopbaan heb ik me al bezig gehouden met de vraag hoe we op een verantwoorde manier kunnen zorgen voor duurzame economische groei, waarmee we niet alleen banen scheppen, maar ook de samenleving

Meer over Paul Tang