Fatsoenlijke maaltijden voor vrachtwagenchauffeurs

Fatsoenlijke maaltijden voor vrachtwagenchauffeurs

Betreft: Werkomstandigheden van vrachtwagenchauffeurs in het Europees wegvervoer tijdens de coronavirus-pandemie.

Geachte Minister Van Nieuwenhuizen,

Afgelopen maart hebben wij uw aandacht gevraagd omtrent de werkomstandigheden van vrachtwagenchauffeurs tijdens de coronavirus-pandemie. Uw reactie was hierop positief en de situatie is binnen korte tijd verbeterd. We waren erg blij om dat te zien.

Vanwege de huidige omstandigheden staan de chauffeurs voor nieuwe uitdagingen en kunnen ze geen fatsoenlijke maaltijd meer krijgen.

Vanwege de huidige omstandigheden staan de chauffeurs voor nieuwe uitdagingen. Door de onlangs aangekondigde maatregelen, omtrent de sluiting van de (weg)restaurants, kunnen de chauffeurs geen fatsoenlijke maaltijd meer krijgen langs de weg. Dit is onaanvaardbaar. Chauffeurs die dag en nacht werken, zouden dag en nacht eten en drinken moeten kunnen krijgen. De chauffeurs zijn verantwoordelijk voor het leveren van essentiële benodigdheden zoals medicijnen en levensmiddelen, iets wat enorm belangrijk is in deze tijd.

Ik wil u vragen een uitzondering te maken voor chauffeurs en wegrestaurants.

Daarom wil ik u vragen een uitzondering te maken voor chauffeurs en wegrestaurants. Door de wegrestaurants voor chauffeurs open te houden zorgt u ervoor dat zij toegang hebben tot de benodigde voorzieningen langs de weg, zoals fatsoenlijke eetgelegenheden en sanitaire voorzieningen. Ik verwijs ook naar de petitie “Help de beroepschauffeurs ook na 21:00u aan een warme maaltijd! – Petities.com” van het wegrestaurant Malden.

Daarnaast dienen de afspraken over de positie van de chauffeur en hun goederen op EU-niveau helder te zijn, in het bijzonder bij de grensovergangen. Wij willen u dan ook vragen om samen met uw Europese collega’s te zorgen voor fatsoenlijke, hygiënische en veilige werkomstandigheden voor vrachtwagenchauffeurs in de strijd tegen de coronavirus-pandemie.

Met vriendelijke groet,
Vera Tax