Door Agnes Jongerius op 8 september 2015

Geen handel in water, ajb!

Mag je handelen in water? Alsof het een stukje zeep is. Nee, natuurlijk. Water is van levensbelang. Zonder water geen leven. Water moet van ons allemaal zijn. Het is een mensenrecht.

Meer dan 1,6 miljoen Europeanen hebben deze stelling in een petitie onderschreven. ‘Right2water’ heet dit burgerinitiatief, dat in 2012 is gehouden. Het was de eerste keer in de geschiedenis van de Europese Unie dat burgers zelf de Europese agenda schreven. Een recht dat met de komst van het Verdrag van Lissabon mogelijk werd. Bedoeld om de burger dichter bij Europa te betrekken.

Maar het gevaar is niet denkbeeldig, dat datzelfde Europa die burger alsnog in de kou laat staan. Want onder druk van rechts is de reactie op dit breed onderschreven initiatief tot nu toe koeltjes. Ja, water is een ‘publiek goed’, maar via achterdeurtjes kan ons water toch de commerciële markt op.

Zo staat ‘water’ op de ‘privatiseringsagenda’ van landen, die als gevolg van de crisis op aandrang van de EU-onderhandelaars flink de duimschroeven moesten aandraaien. Dat geldt dus voor landen als Portugal, Ierland en Griekenland. In Portugal is de prijs van water inmiddels met 400% gestegen. En ook in Griekenland zou water zomaar kunnen worden ‘verkocht’ om de staatskas te spekken.

En wat te denken van de TTIP-onderhandelingen over handel met de VS. Zoals het er nu voorstaat, krijgt water geen speciale bescherming als publieke dienst. Als nu geen verzet wordt aangetekend, kan ‘water’ zomaar in handen komen van op winst beluste bedrijven.

De PvdA en andere linkse partijen in het parlement willen daar een stokje voor steken. De oproep van het burgerinitiatief moet glashelder worden onderschreven. Water is een publieke dienst, waar privatisering en liberalisering niets mee te schaften hebben. Een rapport van die strekking staat op de agenda.

Maar als het aan het aan de EVP – de partij waartoe het CDA behoort – ligt, gaat er een heleboel water bij de wijn. Die partij wil de deur naar privatisering van ons water juist wel openzetten. Ook het uitsluiten van water in de TTIP-onderhandelingen hoeft wat het CDA betreft niet.

En zo snijdt Europa zichzelf in de vingers. Een breed ondersteund burgerinitiatief wordt onder druk van rechts achteloos naar de prullenmand verwezen. Dan moet je niet verbaasd zijn dat die burger zich niet in dat Europa thuis voelt. Een Europa, waarbij zelfs zijn kraanwater niet meer veilig is.

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Als Europarlementariër namens de PvdA hou ik me in mijn tweede termijn in het Europees Parlement met name bezig met de onderwerpen werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel. Europa heeft een grote opdracht om snel werkgelegenheid te creëren. Daarbij moet er scherp gekeken worden op de kwaliteit van werk dat geboden wordt: Europa heeft een

Meer over Agnes Jongerius