Groene waterstof is de toekomst van Europa

Groene waterstof is de toekomst van Europa

Als we onze klimaatdoelstellingen willen halen tegen 2050, zullen we de komende jaren inderdaad een roadmap voor de waterstofeconomie moeten hebben. De productie van groene waterstof zal hierbij een essentiële rol spelen.

Het lijkt er op dat minister Wiebes eindelijk zijn oog op de Europese waterstofeconomie heeft laten vallen. Als voorstanders van de waterstofeconomie op Europees niveau, juichen wij dat alleen maar toe.

Ik roep minister Wiebes dan ook op om te stoppen met investeringen in biomassa.

Alleen groene waterstof de juiste keuze
Er zijn verschillende manieren om waterstof te produceren, maar met het oog op de klimaatdoelstellingen is alleen de productie van groene waterstof de juiste keuze is. Groene waterstof wordt uitsluitend geproduceerd met hernieuwbare energie, denk bijvoorbeeld aan wind- en zonne-energie. Ik roep minister Wiebes dan ook op om te stoppen met investeringen in biomassa. Om genoeg groene waterstof te produceren voor Nederland, hebben we echter veel meer hernieuwbare energie nodig dan we nu produceren. Dit is geen gemakkelijke opgave; het vergt een grotere inspanning van onze overheid en meer samenwerking met andere landen.

Met het oog op de klimaatdoelstellingen is alleen de productie van groene waterstof de juiste keuze is.

Internationaal en breder dan de EU
Minister Wiebes pleit voor een internationale aanpak binnen de Europese Unie. Samenwerking is inderdaad een vereiste in het lanceren van onze waterstofeconomie. Omdat groene waterstof nu nog schaars is en er nog een markt voor moet worden gecreëerd, is het belangrijk om keuzes te maken en negatieve prikkels weg te nemen. We hebben bijvoorbeeld (nog) niet genoeg om alle fabrieken open te houden én onze transport volledig op waterstof te laten lopen. We moeten met elkaar afstemmen welke sectoren prioriteit hebben bij het gebruik van groene waterstof tot we iedereen kunnen voorzien.

Om dit op korte termijn te kunnen doen, moeten we verder kijken dan de Europese grenzen.

Om dit op korte termijn te kunnen doen, moeten we verder kijken dan de Europese grenzen. Groene energie opwekken buiten de grenzen van Europa kan mogelijk de energietransitie versnellen. Er zijn niet genoeg middelen binnen de EU om genoeg groene energie op te wekken die onze samenleving draaiende kan houden en tegelijkertijd binnen het tijdskader van 2050 klimaatneutraliteit te verzekeren. De oplossing ligt mogelijk in Noord-Afrika, de Sahara. Dankzij de strategische ligging kan hier meer duurzame energie opgewekt worden dan in heel Europa. De opties om samenwerkingsverbanden aan te gaan moeten we dan ook grondig verkennen.

We hebben innovatie nodig en die zal er allen komen door de juiste investeringen.

Investeren, investeren, investeren
Toen Duitsland enkele weken geleden haar waterstofstrategie presenteerde, kondigde ze aan om maar liefst 9 miljard euro vrij te maken. Minister Wiebes daarentegen presenteert 35 miljoen per jaar, om 4GW aan energie te produceren. De investeringen die we maken moeten de uitdagingen die ons te wachten staan reflecteren, en dat doet deze 35 miljoen niet. Want laat ons eerlijk zijn, de huidige technologie voor elektrolyse is niet klaar voor een productie op de schaal die minister Wiebes voorziet. We hebben innovatie nodig en die zal er allen komen door de juiste investeringen.