De Hongaarse anti-LHBTI wet is een schande

De Hongaarse anti-LHBTI wet is een schande

Dertien Europese landen, waaronder Nederland, hebben een verklaring opgesteld tegen wetten in Hongarije tegen lhbti-plussers. Ze schrijven dat ze ernstig bezorgd zijn, omdat de wetten discrimineren en het recht op vrije meningsuiting schenden, onder het valse mom van de bescherming van kinderen. Von der Leyen kwam gisteren met de enige boodschap die ze kon brengen: “Dit Hongaarse wetsvoorstel is een schande”.

Het Hongaarse parlement verbood een week geleden onder andere het afbeelden van en het zogenaamd propageren van een andere seksualiteit dan de heteroseksuele voor personen onder de 18 jaar. In de praktijk zullen daardoor onder meer films waarin het thema aan bod  komt niet meer op televisie getoond kunnen worden. Ook reclamecampagnes waar mannelijke koppels op afgebeeld staan, zouden niet meer kunnen.

Onmiskenbare discriminatie

De dertien Europese landen noemen het een flagrante vorm van discriminatie op grond van seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie. Verder schrijven ze dat het ook de vrijheid van meningsuiting schendt, doordat het recht op het uiten van je mening beperkt wordt. Die vrijheid is verankerd in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Hopelijk besluiten de komende dagen nog meer landen de brief van de dertien Europese lidstaten te ondertekenen.

Om toegang te krijgen tot de Europese club gelden de hoogste standaarden. Zodra je in de Europese Unie zit, kan schijnbaar alles.

De nieuwe wet is onacceptabel en EU-onwaardig. Wij hebben dan ook een collectieve verantwoordelijkheid om de rechten van alle EU-burgers te beschermen en te reageren wanneer deze rechten en onze waarden worden ondermijnd.

Deze anti-LHBTI wet in Hongarije is de zoveelste schoffering van onze Europese normen en waarden. Daarom diende Vera Tax samen met collega’s vragen in bij de Europese Commissie over de rechtmatigheid ervan. De Europese Commissie moet ingrijpen en juridische stappen ondernemen tegen autocraat Orban, luidt het.

Om toegang te krijgen tot de Europese club gelden de hoogste standaarden. Zodra je in de Europese Unie zit, kan schijnbaar alles. We kunnen niet langer tolereren dat landen als Hongarije zo onmiskenbaar mensenrechten schenden. Het is hoog tijd dat de Commissie alles uit de kast haalt om deze wetgeving terug te draaien.

Von der Leyen schiet in actie

De Europese Commissie kondigde gisteren aan dat ze juridische stappen zal ondernemen tegen de nieuwe wetgeving in Hongarije. Ursula von der Leyen gaf commissarissen Didier Reynders en Thierry Breton de opdracht om de Hongaarse regering een brief te sturen ‘om hun juridische zorgen te uiten voordat het wetsvoorstel in werking treedt.’

“Dit Hongaarse wetsvoorstel is een schande”, zei Von der Leyen nog tijdens een persconferentie over het Belgische herstelplan, samen met premier Alexander De Croo. Laten we vooral hopen dat De Commissie snel de daad bij het woord voegt.

De nieuwe Hongaarse wet is de volgende stap in het uithollen van de rechtsstaat en onderdrukken van minderheden in Hongarije. De Europese Commissie en vooral de lidstaten moeten doorbijten om autocratische leiders aan te pakken: bijvoorbeeld door direct te reageren met strafprocedures en financiële sancties wanneer zij dit soort wetten invoeren.

Zo is het volgens Thijs Reuten de hoogste tijd om vaart te maken met de Artikel 7-strafprocedure, die Hongarije uiteindelijk zelfs stemrecht in de EU kan ontnemen. Helaas houden landen als Polen en Hongarije elkaar de hand boven het hoofd in dit proces, dat daardoor vastligt in de Europese Raad.

UEFA

De gemeenteraad van München riep de UEFA afgelopen weekend op om de lichtring aan de buitenkant van het stadion te verlichten in de kleuren van de regenboog. München wilde daarmee een signaal afgeven aan Hongarije.

De regenboog is geen politiek symbool en is niet aanstootgevend. Homofobie is dat wel.

De UEFA liet weten het verzoek niet in te willigen. Als verklaring gaf de voetbalbond dat in de statuten staat dat de UEFA een politiek en religieus neutrale organisatie is. Gezien de politieke context van dit speciale voorstel – een boodschap die betrekking heeft op een beslissing van het Hongaarse parlement – wijst de UEFA het voorstel af. De regenboog is echter geen politiek symbool en is niet aanstootgevend. Homofobie is dat wel.

Op sociale media leidde het besluit tot grote verontwaardiging. Het is dan ook hypocriet dat de UEFA inclusie en diversiteit met het EqualGame-programma zegt te promoten, maar deze actie niet steunt. Eerder steunde de UEFA wel de ‘black lives matters’ protesten.

De Hongaarse premier Orban zei zijn bezoek aan het EK-duel tussen Duitsland en Hongarije af.