6 juli 2016

Kati Piri: Betere samenwerking door Europese Kust-en Grenswacht

“De oprichting van een Europese Kust- en Grenswacht is een logisch sluitstuk van  de Schengenzone. De Nederlandse grens ligt aan de rand van Europa. Het is in ons nationaal belang dat deze goed bewaakt wordt”, aldus Europarlementariër Kati Piri.

Het Europees Parlement is akkoord gegaan met het voorstel voor de oprichting van het Europees Kust- en Grenswacht Agentschap.

In totaal moeten er straks 1500 grenswachten vanuit de lidstaten beschikbaar zijn, die in actie komen als een EU-land daarom vraagt of als de bewaking van de buitengrenzen van Schengen onder druk staat. Vluchtelingen die recht hebben op internationale bescherming moeten dat ook kunnen krijgen.

Ook is er een rol weggelegd voor de nieuwe Kust- en Grenswacht om mensen op zee te redden. Daarnaast is het voorstel gericht op het verhogen van het terugkeerpercentage van hen die geen recht op asiel in Europa hebben.

Kati Piri: “Het is belangrijk dat migranten die geen recht hebben op internationale bescherming snel Europa weer worden uitgezet. Een effectieve terugkeer van economische migranten is cruciaal om draagvlak onder de bevolking te behouden voor de opvang van vluchtelingen”.