Door Paul Tang op 5 november 2015

Meer toezicht op lobby-praktijken van fossiele energiebedrijven

De invloed en macht van lobbyisten in Europa moet aan banden worden gelegd. Volgens de bevindingen van het rapport ‘Cooking the planet’ van de Corporate Europe Observatory wordt de agenda voor de Europese Energie Unie grotendeels gedomineerd door fossiele energiebedrijven. PvdA-Europarlementariër Paul Tang heeft de Commissie om opheldering gevraagd en wil dat er maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de klimaatdoelstellingen gehaald worden.

“De Commissie moet zich niet laten afleiden door de oude gevestigde orde die niet wil veranderen. Een schoner Europa met een duurzame energiemarkt kan alleen tot stand komen als we anders gaan denken”, aldus Paul Tang.

Uit het rapport blijkt dat bij Commissaris Canete (Klimaatactie en Energie) en Commissaris Sefcovic (vicepresident van de Europese Energie Unie) vooral oude energiebedrijven en lobbyisten van de olie-industrie op bezoek komen. Bedrijven die zich toeleggen op nieuwe en schone energiebronnen zijn nauwelijks in gesprek gegaan met de Commissie.

“Als je een nieuwe weg inslaat moet je ook open staan voor nieuwe ideeën en nieuwe denkers aan tafel uitnodigen. Door een brede coalitie te vormen kan er op een hoop bereikt worden, maar het gevaar is dat we op de oude voet verder gaan en dat er niets verandert.”

Het rapport spreekt ook over mogelijke belangenverstrengeling van de medewerkers van Commissaris Canete. Een van de medewerkers zou eerder voor een energiebedrijf hebben gewerkt die regelmatig aan tafel zit bij de Commissaris en de ’speciaal adviseur’ van energiezaken zou werkzaam zijn bij verschillende energiebedrijven. Ook hierover wil Paul Tang een reactie van de Commissaris, die tot op heden niet heeft willen reageren.

Paul Tang

Paul Tang

Als parlementariër namens de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement wil ik werken aan een sterker en socialer Europa. Mijn hele loopbaan heb ik me al bezig gehouden met de vraag hoe we op een verantwoorde manier kunnen zorgen voor duurzame economische groei, waarmee we niet alleen banen scheppen, maar ook de samenleving

Meer over Paul Tang