Minimaal twee procent EU-herstelgeld voor cultuur

Minimaal twee procent EU-herstelgeld voor cultuur

Ik roep de Nederlandse regering op om minimaal twee procent van het EU-herstelgeld te bestemmen voor de culturele en creatieve sector. De sector heeft zwaar onder de corona pandemie geleden door annuleringen, lege zalen en gecancelde concerten of tentoonstellingen.

In tegenstelling tot andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de sport, heeft de cultuur in Nederland op weinig steun van het kabinet kunnen rekenen. Samen met andere leden van het Europees Parlement wil Wolters dat lidstaten gerichte maatregelen nemen om de culturele en creatieve sector te helpen herstellen.

Terwijl de sportsector met gierende banden is opgetrokken, leven kunstenaars, theatermakers en al die anderen die werkzaam zijn in deze sector nog steeds in grote onzekerheid.

De culturele en creatieve sector zijn hard geraakt door de crisis. En terwijl de sportsector met gierende banden is opgetrokken, leven kunstenaars, theatermakers en al die anderen die werkzaam zijn in deze sector nog steeds in grote onzekerheid. In plaats van dat de Nederlandse regering hen helpt, heeft Nederland als laatste EU-land nog altijd geen voorstel ingediend om aanspraak te maken op geld uit het herstelfonds. Onbegrijpelijk. Met dat Europese herstelgeld zouden we goede dingen kunnen doen, zoals het helpen van mensen voor wie alles zo lang onzeker is geweest en nog steeds vaak is.

Vandaag debatteert het Europees Parlement over de inzet van corona-herstelgelden. Vanuit de Europese Sociaaldemocraten doen verschillende woordvoerders de oproep aan hun nationale regeringen om meer te doen voor de creatieve en culturele sector en maatregelen te nemen om het herstel te bevorderen. De sociaaldemocraten willen een einde maken aan de onzekerheid voor mensen in die sector door hen een basis levensstandaard te garanderen.