Door Paul Tang op 27 juni 2016

Paul Tang (PvdA): Betere bescherming van pensioenen en transparante investeringen

Het Europees Parlement en de Raad zijn het eens geworden over de herziening van de Europese pensioenrichtlijn. De richtlijn verplicht tot meer openheid over investeringen en een strengere controle op grensoverschrijdende activiteiten. Paul Tang spreekt als hoofdonderhandelaar van de sociaal-democratische fractie in het Europees Parlement van een goede uitkomst: “Dit is een omslag in de positie voor pensioenfondsen in de EU. Pensioenfondsen worden geacht verantwoord te investeren en daarover verantwoording af te leggen, in de eerste plaats aan deelnemers. Wat zijn de gevolgen van investeringen voor samenleving en milieu? De wet legt eveneens vast dat een pensioenfonds niet zomaar een financiële instelling is, maar een instelling met een sterke sociale verantwoordelijkheid.

“Daarnaast beantwoordt de richtlijn aan het feit dat sommige pensioenfondsen grensoverschrijdend opereren. Uitgangspunt daarbij is steeds en vooral de bescherming van deelnemers. Daarom wordt de verhuizing van een fonds onderworpen aan een driedubbele controle: een (gekwalificeerde) meerderheid van de deelnemers moet instemmen, toezichthouders moeten hun akkoord geven en dekking van verhuizende fondsen moet volledig zijn. Op die manier wordt voorkomen dat pensioenfondsen op zoek gaan naar landen met minder veeleisende regelgeving ”, aldus Tang.

De Europese pensioenrichtlijn bestaat sinds 2003 en stelt minimumeisen aan pensioenfondsen die in de EU opereren. Het oorspronkelijke voorstel uit 2014 bevatte weinig inhoudelijke veranderingen.

Tang: “We hebben een lange weg afgelegd om tot dit akkoord te komen. De Commissie wilde in het begin geen transparantere communicatie over pensioenen, maar wel het lettertype en het nietje bepalen. Daarom ben ik tevreden met de werkelijke verbeteringen in dit akkoord.”

Het akkoord wordt na de zomer in stemming gebracht in het Europees Parlement.

Paul Tang

Paul Tang

Als parlementariër namens de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement wil ik werken aan een sterker en socialer Europa. Mijn hele loopbaan heb ik me al bezig gehouden met de vraag hoe we op een verantwoorde manier kunnen zorgen voor duurzame economische groei, waarmee we niet alleen banen scheppen, maar ook de samenleving

Meer over Paul Tang