Door op 8 maart 2017

Polen verkwanselt vrouwenrechten

De Europese Unie moet de regering in Polen stevig onder druk zetten om te voorkomen dat vrouwenrechten daar verder in gevaar komen. De rechts-populistisch regering van de ‘Recht en Rechtvaardigheidpartij’ is van plan zijn handtekening weg te halen onder de zogeheten ‘Istanbul Conventie’. Hierin spreken landen – op voorstel van de Raad van Europa – af huiselijk en sexueel geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden.

De Poolse stap is een diep trieste zaak, die nog eens onderstreept hoe belangrijk het is op deze Internationale Vrouwendag stil te staan bij de rechten van vrouwen. Zelfs binnen onze ‘eigen EU’ kan het dus gebeuren, dat stappen achteruit worden gezet. Dat mogen wij niet over onze kant laten gaan. Dit zou een harde klap zijn voor kwetsbare vrouwen in Polen, maar ook voor de Europese Unie zelf.

In april 2015 heeft de vorige Poolse regering de ‘Istanbul Conventie’ geratificeerd. Het was daarmee het 18de EU-land dat zijn handtekening zette. In de conventie staan nauwkeurig omschreven verplichtingen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden. Zo beloven de ondertekenende regeringen specifieke maatregelen te treffen, zoals het beschikbaar maken van gespecialiseerde hulp, opvanghuizen en adequate politie-inzet.

En in Polen is dat helaas hard nodig. Elk jaar zijn naar schatting ruim 700.000 vrouwen slachtoffer van huiselijk of seksueel geweld. Door zich alsnog terug te trekken uit de conventie schaart Polen zich bij het weinig illustere gezelschap van Rusland en Azerbeidzjan.

En uiteraard staat de beslissing van deze Poolse regering niet op zich. Na het aanpassen van de abortuswetgeving, het ontslaan van onafhankelijke rechters en het muilkorven van de oppositie is dit een nieuwe stap, die indruist tegen de grondbeginselen van de EU.

We mogen dit niet langs ons heen laten gaan. De Europese Unie is gebouwd op universele waarden als mensenrechten en fundamentele vrijheden. De vrijheid voor vrouwen om in veiligheid en waardigheid te leven is er hier één van. Als Polen zijn handtekening terugtrekt, laat het opnieuw weten maling te hebben aan alles waar de Unie voor staat.

Op deze Internationale Vrouwendag roepen wij – Agnes Jongerius en Kati Piri vanuit het Europees Parlement en Keklik Yücel vanuit de Tweede Kamer – Eurocommissaris Frans Timmermans en minister Bert Koenders van buitenlandse zaken op hier krachtig stelling tegen te nemen. Uitverkoop van Europese waarden binnen onze ‘eigen’ EU is volstrekt onaanvaardbaar.